Landelijke intocht Sinterklaas in Zaanstad
05 december 2020

Boodschap van de Sint

Hoogeveen, 5 december 2020

 

De sint is al een paar weken in het land

Volgens belofte heeft CDA nog een poging gedaan om de OZB-stijging tegen te gaan

Kwam om 1 december zoals aangekondigd met mooie voorstellen aan

Deze zomer ontstond veel discussie over de bezuinigingsverlanglijstjes

De een vond het te zwart, de ander te wit, de rest bleef wat grijsjes

Iedereen moet pijn lijden

Informateurs maar met oranjemappen aan het strijden

CDA bleef maar zeggen

Moeten we niet alle kaarten op tafel leggen?

In oranjemap I en II werd zo’n 116 miljoen niet besproken

Juist daar waar de begrotingspan al jaren weet over te koken

Eerst werd er 1 mln op sociaal domein bespaard

CDA had met veel pijn en moeite 5 ton bij jeugdhulp met amendement 7 aangekaart

Over verhoudingen gesproken

Zonder deze op te willen stoken

De bezuinigingen zijn in Schone Lei ook helemaal uit het lood…

Bezuinigingen zijn in totaal 9 mln groot

We nemen het graag door

Rekenen het graag voor

Daarvan werd 37% door de OZB-betalers opgehoest

Daarover werd deze zomer maar kort gesmoest

Ja, we gaan nog kijken naar meer bezuinigingen

En dat soort bespiegelingen

Eén partij wilde als enige daar het initiatief voor nemen

Zonder de aanpak van andere partijen als afwachtend te framen

CDA is met de begroting netjes aan het puzzelen geslagen

Kwam dan op 1 december ook met wijzigingen in het financiële domein aandragen

Over verhoudingen gesproken

Zonder boel nog verder op te willen stoken

Op sociaal domein konden we dus maar 0,9% van hun budget besparen?

Dat noemen wij ook wel ‘heilige huisjes’ bewaren

Repareer het dak waar het lekt

Deze opdracht is aan informateurs en het nieuwe college verstrekt

Van deze tanker krijgt niemand de koers aangepast

Hebben de juiste mensen dan wel op de winkel gepast?

Bij ieder bedrijf wordt je naar 4 jaar DIKKE verliezen vriendelijk verzocht…

Staan al gauw banen op de tocht

In Hoogeveen gaan we gewoon door

‘Wettelijke taken’ zingen we in koor

De SWO heeft maar voor 2,4% van het Hoogeveen deel bijgedragen

Daar willen we dan ook nog wel eens over klagen

Zeker als andere domeinen dan nog eens ruim 8% van hun budget hebben verzorgd

Dan is evenwicht in Schone Lei zeker niet geborgd

CDA blijft open en duidelijk voor haar standpunten staan

De karrevrachten stront komen er al weer aan

De nieuwe mores van openheid is voor ons helemaal niet van vandaag

Al jaren zetten wij in de OZB stijgingen de zaag

Andere roepen rustig gooi het maar naar 40 procent

VVD-ers hebben de 30% met hun leden verkend

Wat zeggen zij met de stevige portemonnee

Wij hebben d’r geen problemen mee

Hoogeveen de OZB 25-30% omhoog

Zo klonk het op 12 juni ook al droog

Hoogeveen de nummer 1 van Nederland

Hoogeveen, daar is toch duidelijk wel wat aan de hand

Een teken van zwak besturen is het zeker

OZB-verhoging is een gemakzuchtige onrustkweker

De kwetsbaren, redden die het niet?

Ligt een ‘koude winter’ in het verschiet?

Ooit overwogen of we veel te royaal gedrag vertonen

Ook bij kleine baantjes moet werk wel blijven lonen

Scala houdt de hand weer op

Zet dat afspraken van 2013 op de kop?

Krijgen we die 6 ton dan ook weer teruggeboekt

Is er nog iemand in de raad die oude afspraken opzoekt?

Culturele educatie op scholen een gemeentelijke plicht?

Nog even we krijgen ook van de onderwijsondersteuner, gymleraar of het schoolreisje bericht.

Veranderen meningen van gemeenteraadsleden erg snel?

Waarom werken in andere steden muzieklerarencollectieven wel

Straks is de Sint niet meer in het land

Dan bezuinigingen we verder, open en transparant

De verstandige Hoogevener kijkt door al het gekrakeel

Weet het: 69% sociale lasten dat is gewoon te veel.

Als niemand dat aan de kaak durft te stellen

Blijft het in het raadhuis vervelend rellen

Nieuwe sociaal, we kunnen er niet om heen

Ook is dat voor velen tegen het zere been

Met de kerntakendiscussie op komst houden we onrust in de keet

Uiteindelijk weten we het : de gulzige overheid moet op dieet

 

De Sint

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.