10 oktober 2022

CDA Hoogeveen bezoekt Week van de Toegankelijkheid

Afgelopen week was het de landelijke week van de Toegankelijkheid. Ook in Hoogeveen. Stichting Gehandicaptenplatform Hoogeveen organiseerde diverse activiteiten in de bibliotheek aan de Willemskade. Doel hiervan was leren over en kunnen ervaren hoe het is om te leven met een beperking.  Arnold de Weerd, opvolger en Annette Jansen, raadslid van de fractie van CDA Hoogeveen maakten graag gebruik van hun uitnodiging om een kijkje te komen nemen.

“Ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke- en/of verstandelijke beperking, iedereen moet volwaardig en gelijkwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving”, vertelt Ida Vos, voorzitter van de Stichting. Er staat een tafel in de centrale hal vol met onder meer spellen, boeken, puzzels, voorlichtingsmateriaal, foto’s en dvd’s. In de hoek van de ruimte speelt iemand op de piano en een aantal kinderen ervaren hoe het is om afhankelijk te zijn van een rolstoel. De afgelopen week zijn Ida en nog een aantal vrijwilligers van het Platform in gesprek geweest met ruim 250 kinderen.

Het  Platform bestaat op dit moment uit ongeveer 25 betrokken vrijwilligers. Bijna alle vrijwilligers hebben zelf een chronische ziekte en/of beperking. Ida Vos: “We geven gastlessen en informatie op scholen om jongeren er bewust van te maken dat echt iedereen erbij hoort. Verder toetsen we regelmatig gebouwen, straten en pleinen, winkels, horeca en publieke ruimten op toegankelijkheid. Wat voor de één heel vanzelfsprekend is, kan voor iemand met een beperking een grote belemmering zijn.”

Naar buiten

Nadat de CDA-leden uitgebreid geïnformeerd waren, vervolgden zij hun weg naar buiten. Daar konden zij zelf ervaren hoe het is om in een rolstoel van A naar B te komen met alle obstakels die er zijn. Heuvels, opstaande stoeptegels, drempels. Ook werd geprobeerd geblindeerd met een geleide stok een weg te vinden in de Hoofdstraat. De Weerd: “Het is hartstikke angstig om niet te kunnen zien waar je loopt. En dan staan er ook nog eens reclameborden en fietsen op de strook. Bovendien liggen er in de Hoofdstraat meerdere uitvoeringen van stroken. Sommige zijn kapot en andere worden glad bij regen.”

Waardering
Het platform verricht goed werk. “Als de gemeente Hoogeveen een inclusieve samenleving wil zijn, dan begint dat al door actief deze doelgroepen te betrekken bij het maken van beleid. Ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. En de mensen die zich hiervoor inzetten, zoals de vrijwilligers van het Gehandicaptenplatform, hier ook voor te waarderen. Dat kan wel wat gepaster”, vult Annette Jansen aan. “Wij gaan ons daar voor inzetten.”

Heeft u suggesties om onze gemeente Hoogeveen toegankelijker te maken voor iedereen? Ondervindt u zelf knelpunten? Deel uw ideeën of uw zorgen dan gerust met CDA Hoogeveen via: [email protected] of bezoek onze website: www.cdahoogeveen.nl

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.