14 juli 2023

CDA Hoogeveen pleit ervoor om echt werk te maken van de schuldaanpak

Tijdens de raadsvergadering van 29 juni en 6 juli kwam de Nota Schuldhulpverlening aan bod in de Hoogeveense raad. Fractievoorzitter Femke Koekoek, tevens woordvoerder Schuldhulpverlening, voerde namens de christendemocraten het woord. De CDA-fractie had in de woorden van Koekoek hooggespannen verwachtingen voor de Nota Schuldhulpverlening, maar is teleurgesteld over het voorstel. Koekoek pleitte ervoor om echt werk te maken van de schuldenaanpak en diende hierover meerdere voorstellen in.

Koekoek vertelt hierover: “De CDA-fractie is positief over de triage, de intake, voor hulp, maar helaas kijkt het college niet buiten de gebaande paden. In de nota blijven we doen wat we al deden, terwijl deze aanpak nu al niet erg succesvol is. Dat baart ons grote zorgen, want schulden kunnen iedereen in hun greep krijgen en dat heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven van mensen. Wij willen daarom dat deze nota wordt aangepast.”

Koekoek heeft hiervoor samen met de SGP en SP twee amendementen (tekstwijzigingen) ingediend, waarin de kaders en de doelen worden aangescherpt. De amendementen zijn tevens voorgelegd aan betrokken (schuldhulp)organisaties die positief reageerden. Het amendement over de doelen is unaniem door de raad vastgesteld. Het amendement over de kaders kon enkel op steun rekenen van SGP, SP en FvD.

Naast de twee amendementen heeft Koekoek ook de motie “Scherp op de uitvoering” ingediend, waarin Koekoek het college verzoekt om het uitvoeringsplan – een plan waarmee de Nota Schuldhulpverlening wordt uitgevoerd – voor te leggen aan de raad. Alhoewel dit niet gebruikelijk is, vindt Koekoek dit wel wenselijk. Koekoek licht toe: “Aangezien de kaders onvoldoende duidelijk zijn en dit onderwerp topprioriteit voor ons is, willen wij een extra controle inbouwen door de uitvoeringsnota door de raad vast te laten stellen. De wethouder heeft hierop toegezegd om met de raad in gesprek te gaan over de uitvoeringsnota.”

Toch kon de nota Schuldhulpverlening niet rekenen op steun van het CDA. Koekoek vervolgt: “Als het topprioriteit is voor het CDA, dan zou de verwachting zijn dat we blij zouden zijn met deze nota. Maar we vinden deze nota niet goed genoeg om echt werk te maken van de schuldaanpak. We willen niet meewerken aan een nota die niet goed genoeg is. Omdat het topprioriteit is, moet het meer dan dat zijn. Wij blijven doen als gemeente wat we al deden in de hoop dat deze aanpak in de toekomst wel zal helpen, ondanks de ervaringen uit het verleden, ondanks dat er geen evaluatie heeft plaatsgevonden van het beleid en we vinden dat de ballast en verantwoordelijkheid wel heel erg bij de vrijwilligers wordt neergelegd. Gelukkig hebben we de beleidsdoelen weten aan te scherpen, maar de kaders zijn niet duidelijk genoeg. Daarom hebben we tegen de Nota Schuldhulpverlening gestemd. ”

Lees alles over deze nota en de ingediende amendementen op de site van raad en klik op punt 5.4 om alle documenten te lezen en om de opname van de Raadsvergadering van 06-07-2023 over dit onderwerp terug te kijken. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.