09 december 2022

CDA Hoogeveen pleit voor kabelgoottegel voor laden elektrische auto’s

Door de hoge brandstofprijzen, verduurzamingsambities en beschikbaarheid van meer betaalbare elektrische auto’s en zonnepanelen op huizen rijden steeds meer mensen in Hoogeveen in een elektrische auto. Hierdoor neemt de vraag naar openbare laadpalen toe binnen de gemeente Hoogeveen. Wanneer inwoners een aanvraag hiervoor indienen bij de gemeente voor een openbare laadpaal voor hun wijk of straat, krijgen ze te horen dat ze voorlopig niets van de gemeente hoeft te verwachten. Dat was voor het CDA aanleiding om aan de bel te trekken bij het college.

Op dit moment heeft de gemeente Hoogeveen geen leverancier voor de openbare laadpalen. Het was de bedoeling dat in 2022 er extra laadpalen geplaatst zouden worden, 20 in totaal erbij. Provincie Drenthe wil 1045 laadpalen in de provincie plaatsen in de periode 2023-2026, samen met de provincie Groningen.

Erik-Jan Kreuze, raadslid en woordvoerder duurzaamheid: “het gebruik van elektrische auto’s neemt toe en dan kan het niet zo zijn dat er geen openbare laadpalen meer geplaatst worden. Niet iedereen kan immers de auto op de eigen oprit opladen. En opladen op de openbare weg voor het huis is ook lastig door de kabels die dan over de openbare stoep liggen. Daarom pleiten wij voor een kabelgoottegel. Maar dan moeten er natuurlijk wel voldoende openbare laadpalen zijn, zodat inwoners thuis hun auto kunnen opladen in plaats van bij bijvoorbeeld een tankstation wat vele malen duurder is”.

Het CDA heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Wat is nu (eind 2022!) de stand van zaken t.a.v. openbare laadpalen in Hoogeveen? 
  2. Wat zijn de gevolgen dat de gemeente de ambitie rondom laadpalen niet kan realiseren? 
  3. Hoeveel laadpalen volgen uit het besluit van de provincie voor Hoogeveen?
  4. U schrijft aan inwoners dat u lokale ondernemers de kans wil geven laadpalen te leveren. Hoe verhoudt deze ambitie zich met het besluit van de provincie van 14 november jongstleden?
  5. Stad Groningen wil de laadpalen ook zelf exploiteren. Zij denken daarmee meer rendement in Groningen zelf te kunnen houden i.p.v. dat het naar een (buitenlandse) commerciële partij gaat. Hoe is uw visie daarop?
  6. Wij zien in toenemende mate dat organisaties of bedrijven hun eigen laadpalen exploiteren. Neem de laadpalen van Van der Valk  bij hun hotels. Is het mogelijk dat gemeente Hoogeveen (al dan niet in regionaal verband) ook eigen laadpalen gaat exploiteren?
  7. In Hilversum loopt een pilot met de kabelgoottegel. In Soest is de kabelgoottegel zelfs al staand beleid[1]. Bent u bereid om een pilot te starten met de kabelgoottegel in Hoogeveen?  Zo ja, wanneer en zo nee, waarom niet?

 

[1] Kabelgoottegel | Gemeente Soest

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.