14 mei 2024

CDA Hoogeveen stelt schriftelijke vragen over achterstallig wegenonderhoud.

Op vrijdag 22 maart verscheen in de Hoogeveensche Courant een artikel over achterstallig onderhoud van wegen in de gemeente Hoogeveen. In de bochten van de Kinholtsweg en in het asfalt van de Griendtsveenweg en de Leeuweriklaan zitten diepe kuilen, tot ongemak van automobilisten. CDA Hoogeveen vindt goed onderhoud van wegen en fietspaden belangrijk en stelt daarom schriftelijke vragen aan het college.

CDA-raadslid Aaf-Tineke Bisschop licht toe: “Voor het CDA geldt dat wat goed is, ook goed moet blijven. Daarom vinden wij het belangrijk dat wegen en fietspaden goed worden onderhouden. Uit het artikel van de Hoogeveensche Courant blijkt dat dit niet op orde is bij de Griendtsveenweg, de Kinholtsweg en de Leeuweriklaan. Inwoners klagen bovendien over een slecht wegdek op een aantal andere wegen, fiets- en wandelpaden. Er is dus werk aan de winkel. Daarom heb ik hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Bisschop vraagt het college naar de inspectie van wegen en de voortgang van het wegenonderhoud in 2024. Daarnaast vraagt Bisschop waarom bij de Kinholtsweg is gekozen voor waarschuwingsborden en tijdelijke maatregelen zijn genomen bij de Griendtsveenweg en de Leeuweriklaan. Tot slot vraagt Bisschop wanneer het college in 2024 komt met een nieuw wegenbeheerplan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.