07 oktober 2022

CDA Hoogeveen stemt tegen komst coffeeshops

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 oktober heeft CDA Hoogeveen tegen de komst van coffeeshops gestemd. Lees hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Femke Koekoek, waarin ze het standpunt van het CDA naar voren brengt:

Voorzitter,

Over dit onderwerp kunnen we elkaar eindeloos bestrijden met feitelijke argumenten en onderzoeksrapporten, zonder elkaar daarbij te overtuigen. Want politiek gaat niet alleen over harde feiten. Als dat wel zo was, konden we ons werk gewoon aan wetenschappers over laten.
Wij zitten hier ook voor onze overtuiging, over dat wat goed is voor de samenleving, de Hoogeveense samenleving en om datgene wat voor onze achterban van belang is, naar voren te brengen, ook dat is politiek.
En het is mooi als een overtuiging onderbouwd kan worden met klinkende feiten en indrukwekkende cijfers.

Soms is een overtuiging of principe niet meer dan een diepgeworteld gevoel. En net als in onze persoonlijke levens maken we ook hier, in de raadzaal,  soms keuzes op basis van dat diepgewortelde gevoel.
CDA Hoogeveen had en heeft de overtuiging dat het toestaan van coffeeshops geen verbetering zal zijn voor de Hoogeveense samenleving. Volgens ons is een samenleving er niet bij gebaat om verslavende middelen als drugs normaal te maken en een vaste plaats in het straatbeeld te geven.
Vragen en zorgen hebben we zeker, zoals mogelijke locaties en de overlast, over veiligheid, preventie en voorlichting, het effect voor de gezondheid en schoolprestaties van onze jongeren en de invloed op gezinnen, de toename van bijvoorbeeld het aantal verslaafden, de financiële situatie van diegenen enzovoorts.
Maar de antwoorden zullen in deze niet leiden tot een wijziging van ons standpunt. Gezien het aantal partijen die de motie hebben ingediend, zal de motie desondanks een meerderheid krijgen en het beleidsplan zal er dus komen.
We zullen dan op dat moment inhoudelijk en kritisch reageren op het beleidsplan dat het college te zijner tijd aan ons voorlegt, die garantie kan ik u zeker geven.
Nu gaat het om het principe of we het beleid willen veranderen. Dat willen we niet en we zullen daarom dan ook tegen de motie stemmen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.