07 oktober 2022

CDA maakt samen met PvdA, GL, SP en Christenunie werk van bestaanszekerheid

CDA maakt samen met PvdA, GL, SP en Christenunie werk van bestaanszekerheid met een lokaal maatregelenpakket energie- en inflatiearmoede

We worden er allemaal inmiddels dagelijks mee geconfronteerd: de enorme stijging van onze energierekening en een inflatiestijging van inmiddels ruim 17%. Steeds meer mensen weten inmiddels niet meer hoe ze de eindjes aan elkaar geknoopt kunnen krijgen. Ook de Voedselbank in Hoogeveen ziet inmiddels een toename van het aantal huishoudens die genoodzaakt zijn om voor ondersteuning bij hen aan te moeten kloppen.

Ondanks de aangekondigde landelijke maatregelen vonden de fracties van de SP, PvdA, GL, ChristenUnie en CDA het noodzakelijk om gezamenlijk een voorstel in te dienen voor een lokaal maatregelenpakket. Doel van dit pakket is om een vangnet te hebben voor de lage- en middeninkomens die in de problemen dreigen te komen en waarvoor de bestaande regelingen niet of nauwelijks van toepassing zijn.

Fractievoorzitter Femke Koekoek: “Het CDA is de partij van het midden, ook van de middeninkomens oftewel ‘de kleine luyden’. In onze tijd zijn dat de leerkrachten, het verplegend personeel en de timmerman. Een groep die nooit afhankelijk was van de overheid. Diegenen die op eigen benen wilden staan en dat ook konden. De zwijgende meerderheid die Nederland op de achtergrond draaiende hield. Juist die groep, waarvoor het CDA wil opkomen, redt het niet meer allemaal. Er zijn in deze groep ook mensen die het wel redden in deze tijd, gelukkig maar”. Daarom hebben wij als CDA ingezet op maatwerk voor onze middeninkomens in plaats van een algemene maatregel, zodat de juiste hulp voor de juiste mensen geboden kan worden.”

Donderdag 6 oktober dienden de initiatiefnemers tijdens de raadsvergadering de motie “Lokaal maatregelenpakket energie- en inflatiearmoede” in. Met succes: de motie werd unaniem aangenomen. In de motie wordt het college opgeroepen om nog dit jaar de energietoeslag beschikbaar te stellen voor inkomens tot 130% van het minimuminkomen. Daarnaast wordt het college opgeroepen om maatwerk ondersteuning te bieden aan inwoners met een middeninkomen die door de hoge inflatie in de problemen dreigen te komen maar buiten de bestaande regelingen vallen. Hiervoor zal het instellen van een noodfonds noodzakelijk zijn als vangnet. Verder wordt het college verzocht de aanvraagprocedures te vereenvoudigen aangezien deze door veel inwoners als ingewikkeld wordt ervaren. Samenwerking met vrijwilligersorganisaties zoals Schuldhulpmaatje en Budgetbeheer kan ertoe bijdragen dat inwoners die moeite hebben met het indienen van de aanvraag hierbij ondersteuning kunnen krijgen.

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.