09 december 2022

CDA stemt in kader van betrouwbaar bestuur voor zonnepark Wilfred Stillweg

In november en december 2022 stond het (voorlopig) laatste zonnepark van Hoogeveen op de agenda. Het park van 2,5 ha aan de Wilfred Stillweg in Hollandscheveld. Het is 9de en laatste park wat onder regelgeving van zonnekader 1 valt. Dit kader is op 7 december 2017 vastgesteld en werd binnen 2 jaar al herzien zodat er nu gewerkt wordt met zonnekader 2 van 14 maart 2019.  Het oude zonnekader was erg uitnodigend en wat telkens bleek onduidelijk. Echter als je aanvraag maar tijdig binnen was gekomen kon de gemeente niet anders dan kader 1 hanteren. Doordat er veel onduidelijkheid was over met name het criterium ‘voldoende draagvlak’. Dat werd uitgelegd: als je maar veel (negatieve) zienswijzen indiende er nooit sprake kon zijn van voldoende draagvlak. Het college had echter dan altijd nog het zogenaamde vangnetprincipe. Ondanks negatieve zienswijzen kon het project doorgaan. Dat werd dan beargumenteerd vanuit het principe ‘maatschappelijke meerwaarde’.  Wat dan weer was werd wel duidelijk uitgelegd. Zeker als het om zonneparken in een dorp ging. Als het om een park van minimaal 1 ha of als er 200 huishoudens van konden profiteren dan was sprake van voldoende maatschappelijk draagvlak.  Inmiddels kent Hoogeveen een nieuw college met nieuwe wethouders. Een ‘paars-geel college’ met eigenlijk erg veel VVD-wethouders. Eén daarvan is fervent tegenstander van zonneparken.

Na bezoeken op locatie, gesprekken met initiatiefnemers, vertegenwoordigers van de bewoners en meerdere vragenrondes met het college en ambtenaren moest CDA fractie kiezen. Ook mee gaan met college vanuit de benadering: er is geen draagvlak, geen vangnet  toepassen omdat het te geringe maatschappelijke meerwaarde heeft? Tegen het zonnepark stemmen omdat het een aantal bewoners een ander uitzicht zou geven? Omdat het park te dichtbij de huizen geplaatst werd? Of gewoon omdat je zonneparken op land zat bent?

Was er bij de eerste 5 parken nog een ruime meerderheid in de raad die zich realiseerde ‘het kader is niet optimaal, maar we moeten het hanteren’. De daarop volgende parken werden met moeite aangenomen. Het park aan de Hollandsche Dijk werd net aangenomen omdat inmiddels de grootste partij zich ook tegen zonneparken keerde. In december 2022 was het CDA de enige partij die vond dat je je moet houden aan de spelregels die je voor deze zonneparken hebt afgesproken. Dat was ook best balen. Ook het CDA heeft gezocht naar ruimte in de spelregels om dit park tegen te houden. Na 3 maanden zoeken en spreken kwamen wij toch tot de conclusie dat dit park op grond van de regels van zonnekader 1 tegengehouden kan worden. Daarbij vinden wij duurzame energie voor 700 huishoudens en de lokale participatie en de deelname van coöperatie de Groene Wieken wel van maatschappelijke meerwaarde. De door partijen genoemde afweging particulier belang tegenover algemeen belang speelt niet als je de regels van het kader 1 toepast. Dat ondanks het feit dat het voor de direct omwonenden 'best beroerd' gesitueerd zou worden.


Hier kunt u onze stemverklaring lezen: voor het CDA wel een opluchting dat we nu klaar zijn met zonnekader 1.
Wij vermoeden dat de bewoners en de gemeente Hoogeveen nog niet klaar zijn met het park aan de Wilfred Stillweg, maar dat is in kader van de trias politica in andere handen.

 

Raadsvergadering:          8 december 2022

Onderwerp:                     Stemverklaring Zonnepark Wilfred Stillweg

 

Voorzitter, het CDA zal tegen het raadsvoorstel stemmen, dus voor het zonnepark aan de Wilfred Stillweg. En iedere keuze moet je verantwoorden, ook in deze zullen we dat doen.

We kunnen allerlei juridische argumenten aangeven en naar jurisprudentie verwijzen, dat hebben we al in het debat gedaan, maar we willen ons daar niet achter verschuilen, we zijn hier in de raadzaal. 

Voor ons als CDA staat betrouwbaar bestuur hoog in het vaandel. Dat betekent dat inwoners, bedrijven en organisaties op ons moeten kunnen rekenen. Dus niet gedurende de wedstrijd de spelregels veranderen omdat we vinden dat nu wel parken genoeg zijn.  Zo wordt het wel heel lastig om nog iets van de grond te krijgen in onze gemeente als ondernemer of bewoner.

En ja, zonnekader 1, die wij als raad hebben vastgesteld, is niet ideaal. Maar dat is wel het kader wat van toepassing is voor dit zonnepark aan de Wilfred Stillweg en voor deze initiatiefnemers. Er is al sprake van een oerwoud aan regels en als deze dan bij zienswijzen gaandeweg het proces worden aangepast is collectief ondernemend zijn onmogelijk. Als wij willen dat ondernemers überhaupt nog initiatieven durven te ontwikkelen, dan zullen wij in onze besluitvorming ook hun belang en hun inzet moeten meewegen.

Het is niet zo dat we de kritiek van enkele van onze inwoners niet begrijpen, maar dat kan en mag niet de enige basis zijn voor het bestuur van onze gemeente.

Afrondend, het CDA staat voor betrouwbaar bestuur, voor ruimte voor lokale initiatieven en voor consistent beleid. Daar mogen inwoners, bedrijven en organisaties op blijven rekenen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.