17 september 2023

GB en CDA willen rekenkameronderzoek naar Scala

Begin dit jaar werd duidelijk dat Scala, de organisatie die cultuureducatie verzorgde in Hoogeveen, surseance van belang is verleend. Dat resulteerde erin dat op 21 maart jl. door de rechtbank het faillissement is uitgesproken. Op 23 maart heeft de gemeenteraad besloten om geen subsidie meer te verlenen aan Scala per 1 april 2023

Deze situatie is voor Gemeentebelangen en het CDA aanleiding geweest meer inzicht te willen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Vooral omdat de stichting schijnbaar gezond leek te zijn. Daarom komen de fracties met een motie waarin de Rekenkamer van de gemeenteraad wordt verzocht om hier verder onderzoek naar te doen. Femke Koekoek (CDA): “De rekenkamer is een van de instrumenten die de raad kan inzetten voor haar controlerende taak, zij doen onafhankelijk onderzoek naar doelmatigheid en rechtmatigheid. En in dit verband willen wij graag weten wat wij als raad hiervan kunnen leren voor de toekomst.”

Scala is niet de enige stichting die subsidie ontvangt van de gemeente en daarom vinden GB en CDA het van groot belang om te leren van de situatie rondom Scala om zo te voorkomen dat dit in de toekomst niet bij andere organisaties en instellingen gebeurt waar de gemeente een subsidierelatie mee heeft. Jacob van der Heide (GB): “We hebben de motie bewust ‘lessons to learn’ genoemd, omdat we er nadrukkelijk van willen leren. Subsidies zijn gemeenschapsgeld en dat moet goed besteed worden en ook toezicht op zijn. Daarom willen we graag weten hoe de situatie bij Scala zo ver heeft kunnen komen, zodat we met de resultaten van het onderzoek kunnen bijsturen voor de toekomst.”

De motie zal ingediend worden voor de raadsvergadering van 21 september en de rekenkamer wordt verzocht om binnen een jaar met de resultaten te komen, zodat de gemeenteraad de uitkomsten hiervan kan meenemen in het nieuwe beleid rondom subsidies.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.