26 juli 2022

Inwoners van de Van Echtenstraat worden al lange tijd geplaagd door ratten en worden van kastje naar de muur gestuurd

Al zeker anderhalf jaar worden bewoners van de Van Echtenstraat in Hoogeveen van ‘kastje naar de muur’ gestuurd.
Meerdere inwoners van deze straat hebben klachten gemeld bij de gemeente over de aanwezigheid van ratten.
Tijdens de ‘Van Straat naar Raad-actie’ van het CDA Hoogeveen, kwam het probleem ter sprake.

Bert Otten, raadslid CDA Hoogeveen, ging een kijkje nemen en sprak met buurvrouwen Kootje, Jeannette en Danielle.
Er zijn meerdere meldingen van gemaakt bij de gemeente, bij Area en bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (CAD) in Wageningen.
Stoepen zijn opengebroken, divers onderzoek is gedaan en hele gangenstelsels werden al bloot gelegd.

 “Daarnaast hebben we zelf een rattenvanger laten komen”, vertelt één van de buurvrouwen. “De gemeente bevestigd dat er ratten zijn, er wordt ook een link gelegd met de riolering maar verder horen we niets. De betrokken partijen verwijzen steeds naar elkaar en wij komen niks verder.”

Voor Otten reden genoeg om het college hierover wat vragen te stellen. “Het is onacceptabel hoe deze mensen worden genegeerd. Het een heel vervelend en ook risicovol probleem. Ratten brengen ook ziektes met zich mee en knagen leidingen, etc. kapot. Afgezien van wie er iets kan of aan moet doen, wordt er ook geen enkele inspanning gedaan om samen naar mogelijke oplossingen te kijken.”

De volgende vragen liggen voor:

  1. Is het college op de hoogte van de klachten over ratten in de Van Echtenstraat en eventueel in aangrenzende straten?
  2. Wat heeft de gemeente tot dusver gedaan met de meldingen over ratten door deze inwoners?
  3. Is het college bereid om samen met de inwoners dit probleem aan te pakken? Zodat het probleem wordt opgelost in plaats van steeds groter wordt?
  4. Binnen welke termijn kunnen de inwoners van deze straat en wij een reactie verwachten van het college?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.