15 februari 2022

Veilig winkelen tijdens laden en lossen in de Hoofdstraat

Uit klachten van onze inwoners maken wij op dat er ongewenste en onveilige situaties zich voordoen op de hoofdstraat op winkeldagen. En dit betreft dan met name op die dagen dat de winkels bevoorraad worden. Ook hier hebben de partijen VVD, Gemeentebelangen en CDA de signalen gebundeld en de volgende schriftelijke vragen aan het college gesteld

  1. Welke vormen van verkeer in m.n. de hoofdstraat voor beladen van winkels tijdens winkelopeningstijden zijn bij u bekend?  
  2. Wat is qua lossen van lading in Hoogeveen toegestaan? 
  3. Zijn er met bepaalde winkeliers afwijkende afspraken gemaakt? 
  4. Hebben zich ook ongewenste en onveilige situaties voorgedaan (zie bijgevoegde foto)? 
  5. Wordt op regels en afspraken ook gehandhaafd zo ja, wanneer is de laatste maatregel opgelegd en waarom? 
  6. Worden alternatieve maatregelen overwogen? 
  7. Hoe bent u met Binnenstad/centrumondernemers hierover in gesprek en wat is de status van deze gesprekken? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.