19 februari 2022

Verslag werkbezoek Derk Boswijk.

Op maandag 14 februari was Derk Boswijk, landbouwwoordvoerder van de CDA Tweede Kamerfractie op bezoek in De Wolden, Midden-Drenthe en Hoogeveen. Boswijk ging met veel interesse het gesprek aan over schapenhouderij, het voorkomen van stalbranden en stikstofreductie. 

Als eerste bezocht Derk Boswijk een schapenhouder waarbij zijn schapen waren aangevallen door een wolf. Te gast bij de familie Worst in Wapse waren er ook nog een aantal andere schapenhouders uit de regio. De wolf heeft daar al vele malen om zich heen gegrepen. Totaal waren er al meer dan 80 dode schapen. Het speciale wildraster wat de provincie subsidieert werkt niet en is bij reizende kuddes ook onbegonnen werk. Ook de schade uitkering van Bij12 duurt veel te lang. Van de eerste aanvallen, 3 maand gelden is nog niks uitgekeerd.  Henk Jumelet (CDA gedeputeerde) zegde toe dit aan de orde te stellen. Derk Boswijk begreep de frustraties van de boeren en is zelf ook ongelukkig met de situatie. De wolf is beschermd en andere partijen nemen dit hoog op.  Toch moet beheersbaarheid van de wolf aan de orde komen en dat doet hij ook,  samen met Annie Schreijer- Pierik
(CDA Europarlementariër in Brussel). Ook werd de conclusie gedeeld dat sommige partijen wel heel ver van de werkelijkheid afstaan en deze niet onder ogen willen zien.

Daarna bracht Boswijk een bezoek aan de KSN (Keuring Service Nederland). Dit innovatieve bedrijf keurt al meer dan 20 jaar elektrische installaties op met name agrarische bedrijven en sinds enkele jaren ook zonnestroomsystemen op de daken. Door hun jarenlange inzet zijn veel brandgevaarlijke situaties voorkomen en staat de veehouderij qua installaties er een stuk beter voor dan een twintig jaar geleden.

Daarbij heeft KSN onlangs een uniek concept ontwikkeld dat stalbranden kan voorspellen en voorkomen. Hiermee draagt KSN bij aan een breed gedeelde maatschappelijke wens om stalbranden te voorkomen. Boswijk was onder de indruk van het technisch vernuft en gaf aan zeker kansen te zien voor deze innovatie.

Het derde bezoek was bij de familie Vetketel in Koekange. Zij hebben een melkveebedrijf en werken met onder andere de provincie Drenthe aan de vermindering van stikstofuitstoot door proeven met struviet. Deze zogenoemde mestverrijking ontstaat door een reactie van magnesium, ammonium en fosfaat. Door toevoeging van magnesiumchloride aan drijfmest vermindert de emissie van ammoniak naar lucht en bodem.

De ervaring van de familie Vetketel leert dat er wel tot 40 % gereduceerd kan worden.
Verder blijkt struviet een waardevolle voedingstof die langzaam vrijkomt, waardoor minder kunstmest nodig is.
Boswijk luisterde met veel interesse en neemt ook deze innovatie mee naar Den Haag.

Tijdens de meet en greet was er de gelegenheid om met Boswijk in gesprek te gaan.
Het beleid rondom stikstof kwam als snel aan de orde. Boswijk zei dat het een enorm lastig en pittig dossier is, waarvan de uitkomst niet zeker is.
Er zal een gebiedsgerichte aanpak plaats vinden,  waarbij verschillend  per gebied  gekeken zal worden om de instandhouding van de natuur vorm te geven. Duidelijk was Boswijk in zijn uitspraak dat het geen doel is om de veestapel te reduceren maar dat er een grote uitdaging vóór ons ligt om de uitstoot van stikstof en ammoniak te verminderen. Dit is niet alleen een opgave voor de agrarische sector maar voor de hele samenleving.

Het hele verslag van Bert Otten rustig terugkijken kan ook via Youtube

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.