Annette Jansen-Brandsema

Raadslid

Mijn naam is Annette Jansen-Brandsema (47), geboren en getogen in Hoogeveen. Ik ben getrouwd met Wilco we hebben twee dochters die beide naar ‘t Kofschip zijn gegaan en nu in klas 1 en 3 zitten op het Roelof van Echtencollege in Hoogeveen. Ik heb een prettige jeugd gehad in de wijk Krakeel en lange tijd gewoond in de Erflanden. Nu wonen we in het centrum. Vanaf 2017 ben ik politiek actief voor Hoogeveen en nu raadslid. De leden van CDA Hoogeveen hebben mij unaniem gekozen als hun lijsttrekker, daar ben ik super trots op!  

Ik heb in verschillende branches gewerkt in functies op het terrein van marketing en communicatie. Momenteel werk ik als bestuursadviseur en marketingmanager in de gezondheidszorg. Ik stuur drie afdelingen aan en hou me onder andere bezig met een paar innovatieve zorgprojecten en het beter toegankelijk en beschikbaar maken van zorg en ondersteuning voor jongeren en ouderen. Altijd vanuit de behoeften en wensen die er zijn, en die veranderen voortdurend. Gemeenten hebben geen gemakkelijke taak met de uitvoering van onder meer de Participatiewet, Wmo en de jeugdzorg. Ook aanbieders van zorg worstelen op dit moment met lastige vraagstukken. Ik ben ervan overtuigd dat een succesvol resultaat ligt in de kracht van goede samenwerking. Samenwerking tussen alle betrokken partijen, zoals de gemeente, zorgpartners, welzijnsinstellingen, hulpverleners, maatschappelijke initiatieven, vrijwilligersorganisaties, de inwoners en zeker ook woningcorporaties.

Dagelijks zie ik hoe belangrijk en betekenisvol het is dat jongeren en ouderen, de zorg en aandacht krijgen die zo nodig is. Zo verdient ieder kind een veilig thuis, goed onderwijs en een prettige omgeving om in te kunnen spelen met kinderen in de buurt. Voor veel gezinnen gaat dit goed, en soms is wat extra hulp nodig. Dan moet deze hulp er ook zijn. Het uitgangspunt is het belang van ieder kind altijd voorop staat. Voor ouderen geldt dat veel ouderen zich redden tot op hoge leeftijd. Maar als bij het ouder worden mensen te maken krijgen met eenzaamheid, verlies, financiële knelpunten, beperkingen door ouderdomsklachten of ziekte(n), dan moeten we er voor hen zijn. Mensen zien, daar gaat het over! Samen leven en er zijn voor elkaar op het moment dat dit nodig is en op de plek waar dit nodig is.

Waarom naast een jong gezin en een leuke baan ook nog in de lokale politiek? Ik heb altijd enorme interesse gehad in mensen en ontwikkelingen in de samenleving. Daarbij draag ik graag mijn steentje bij in de buurt of aan mooie lokale projecten of evenementen. Inmiddels ben ik alweer heel wat jaartjes vrijwilliger bij het Eetcafé Hoogeveen, voor mensen met een beperking. Heel erg leuk om onderdeel van te mogen zijn en voor een geweldige groep mensen. Regelmatig vroeg men mij of ik de politiek in wilde.  Mede door privé-ervaringen en door mijn werk ben ik me gaan verdiepen in de lokale politiek. Daar heb ik nog geen dag spijt van!

Er zijn heel veel onderwerpen die spelen en aandacht vragen, nu en de komende jaren. Van een betrouwbaar lokaal bestuur, samen versterken van onze lokale economie na corona, meer woningen, passende zorg en ondersteuning, goed onderwijs, en ook samen behouden wat gewoon goed is. Zoals veilige fiets- en wandelpaden, het mooie groen om ons heen, onze culturele voorzieningen, mooie winkelgebieden, en de vele lokale evenementen die worden georganiseerd door inwoners en ondernemers.

Vanuit vertrouwen samen met anderen de juiste dingen doen voor de inwoners van de gemeente Hoogeveen.
Daar ga ik voor, met jou!
STEM #lijst2 #nummer1 #AnnetteJansen #metjou

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.