Haaije Feenstra-Paas

Raadslid

Mijn naam is Haaije Feenstra-Paas en ik woon buiten Tiendeveen in het fraaie Drentse buitengebied. Wij wonen nu ruim 3 jaar in de gemeente Hoogeveen. Ik ben getrouwd met ds. Marianne Paas, predikant van Pesse, Fluitenberg en Stuifzand. Wij hebben samen 6 intussen volwassen kinderen, die in allerlei delen van het land wonen, maar allemaal ook nog graag bij ons op de boerderij met schapen, hond, kat en kippen verblijven.

Momenteel werk ik als directeur bij Prisma, een koepelvereniging van christelijke goede doelen zoals Dorcas, ZOA, WorldVision, Woord en Daad, etc. Eerder was algemeen directeur bij de Protestantse Kerk in Nederland/Kerkinactie en daarvoor bij het Nederlands Bijbelgenootschap. In de jaren ‘80 van de vorige eeuw heb ik vier jaar in Nes Ammim (Israel) gewerkt als personeelsmanager.

Politiek heeft altijd mijn interesse gehad. Als tiener in Friesland zat ik al op de publieke tribune van de gemeenteraadsvergaderingen en ging ik met mijn vader naar een bijeenkomst waar Ruud Lubbers kwam spreken. In mijn werk heb ik ook altijd met politici te maken (gehad). Politieke beslissingen kunnen het verschil maken. Daarom is het belangrijk voor mij om op te komen voor mensen in de knel, voor groepen die zich in de marge van de samenleving bewegen, voor mensen die in de armoede zijn terecht gekomen. Compassie is een sleutelwoord in mijn leven. Daarnaast vind ik het ook een belangrijk uitgangspunt dat ieder mens een eigen verantwoordelijkheid heeft en respectvol met anderen omgaat. Deze lijnen heb ik altijd herkend in de christendemoratische principes van het CDA.

Ik wil graag mij inzetten voor de inwoners van de gemeente Hoogeveen en wil werken aan veilig en rechtvaardig wonen en werken in Hoogeveen en de omliggende waardevolle dorpen. Ik wil me inzetten voor een samenleving waar we omzien naar elkaar, betaalbaar kunnen wonen en waar vakmensen werken. Waar je als fietser veilig en snel op de plaats van bestemming bent, waar je afblijft van elkaar en van elkaars spullen en waar ieder mens gelijkwaardig is en mee mag doen, ongeacht overtuiging, sekse, leeftijd of geaardheid. Kortom een veilige gemeente in alle opzichten!

Portefeuille: Veilig Hoogeveen, ambtelijke organisatie, Turkse gemeenschap
Mail: [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.