CDA houdt flitspeiling maatschappelijke dienstplicht

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen gaat CDA Hoogeveen iedere week de straat op. Om te peilen hoe mensen denken over de belangrijkste standpunten van het CDA. Zaterdag werd er een flitspeiling op de Hoofdstraat gehouden. De stelling: er moet een maatschappelijke dienstplicht ingevoerd worden.

CDA-raadsleden Erik-Jan Kreuze, Kamiel Bertels en Peter Koekoek en oud-wethouder Klaas Holtrop spraken tientallen voorbijgangers over de maatschappelijke dienstplicht. Volgens CDA-leider Sybrand Buma zorgt invoering van deze dienstplicht ervoor dat jongeren weer gaan beseffen dat een samenleving niet alleen heel veel geeft, maar ook iets van je verwacht. ‘De samenleving is niet alleen een rechtenmachine. Er zijn ook plichten. Dat gaat om iedereen, ook om de Nederlandse jongere. Die moet beseffen dat het niet alleen gaat om ‘what’s in it for me?’, maar ook over wat zij voor de samenleving kunnen doen. Dit kabinet heeft de maatschappelijke stage geschrapt, maar ik pleit voor de invoering van de maatschappelijke dienstplicht’.

Investeren in de maatschappij
Op de Hoofdstraat bleek de overgrote meerderheid van de mensen voorstander te zijn van deze dienstplicht. ‘Jongeren zijn alleen nog maar met hun telefoon bezig, het is goed dat ze zich ook een tijdje bezig houden met maatschappelijk werk,’ zo zei iemand en dat was een veelgehoorde reactie. Toch waren er ook kritische reacties. Wat bijvoorbeeld te denken van jongeren die al heel actief zijn uit zichzelf? Die zouden vrijstelling moeten krijgen. En gedwongen inzet in de zorg, komt dat de zorg wel ten goede? Maar al met al waren de reacties vooral positief, de meeste mensen juichen een plan toe dat investeert in de samenleving en begrijpen de zorg van Buma: ‘De vroegere dienstplicht maakte duidelijk dat er ook verplichtingen zijn. Dat besef is weg. We hebben een samenleving gecreëerd waarin het ’ik’ vooropstaat. Maar zijn we er gelukkiger van geworden?’

Volgende flitspeiling over veiligheid
De maatschappelijke dienstplicht van Buma is de verplichting om na je opleiding jezelf verplicht in te zetten voor de maatschappij. Bijvoorbeeld in het leger, in de zorg of bij vrijwilligersorganisaties. Komende zaterdag houdt CDA Hoogeveen een nieuwe flitspeiling, met als stelling: er moet meer geld naar veiligheid, politie, justitie en het leger.

13-02-2017

Erik-Jan Kreuze

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.