Een betaalbaar huis voor iedereen.

 • Voldoende bouwlocaties in de gemeente Hoogeveen, juist in de dorpen!
 • Er moeten meer woningen komen voor jong en oud(er), en snel!
 • Woonbestemming op leegstaande (winkel)panden.
 • Hoogbouw in Hoofdstraat West is prima, maar laat ons Marktplein met rust
 • Het aanvragen van een omgevingsvergunning moet een stuk eenvoudiger en transparanter worden.

Omzien naar elkaar.

 • Omzien naar elkaar moet vanzelfsprekend zijn: ledereen telt mee.
 • We willen een Hoogeveens netwerk 'Ouders helpen Ouders'.
  Een netwerk van pleeg- en hulpouders om ouders te helpen of tijdelijk te ontlasten door advies, opvang en/of het in huis nemen van kinderen die even niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen.
 • Ook willen we één wethouder in onze gemeente voor Armoedebestrijding & Bestaanszekerheid.
  Deze moet zorgen voor samenhang en afstemming tussen afdelingen, beleidsontwikkelingen, projecten, etc.
 • Manifest 'Onze ouderen tellen mee!’ We gaan de komende jaren het verschil maken voor ouderen in onze samenleving.

Meer sociale initiatieven van CDA Hoogeveen op: www.nieuwsociaalhoogeveen.nl

Betrouwbaar lokaal bestuur.

 • Geen verhoging van de OZB: Inwoners van Hoogeveen mogen niet opdraaien voor de tekorten van de gemeente.
 • Er moet meer en betere communicatie naar de inwoners. Een zogenoemd 'Versimpelteam' helpt daarbij.
  Een groep inwoners die meeleest met beleidsstukken, regelgeving en correspondentie. 
 • We willen een Track & Trace Systeem' voor alle aanvragen die inwoners en bedrijven doen bij de  gemeente.

Veilige gemeente

 • Het moet veilig zijn thuis en op straat voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, huidskleur of seksuele geaardheid. 
  We willen een strikter beleid en (tijdelijk) cameratoezicht bij incidenten.
 • We behandelen elkaar met respect en hebben respect en waardering voor onder andere hulpdiensten, leerkrachten en zorgmedewerkers.
 • In een veilige gemeente blijf je van elkaar en van elkaars spullen af.
 • Fietsers hebben extra bescherming nodig.
  Rond scholen en bij oversteekplaatsen is de situatie vaak erg gevaarlijk.
  Op veel plekken wordt te hard gereden, hier moet meer aandacht voor komen. 
  Er gebeuren veel te veel ongelukken in Hoogeveen!

Versterken locale economie en vakmanschap.

 • Zeker nu na de zware coronacrisis kopen we lokaal, dus ook de gemeente.
 • We steunen onze ondernemers en willen een Herstelplan voor Hoogeveen, zodat we samenwerken aan toekomstperspectief voor ons allemaal. 
 • Onze regio is van oudsher een arbeidsregio met oog en aandacht voor vakmanschap. CDA Hoogeveen wil dat dit zo blijft, voor ons een prioriteit voor de komende jaren.
 • We moeten samen vooruit blijven kijken, initiéren en innoveren. Met bijvoorbeeld de IT-Hub in Hoogeveen doen we dat!
  CDA Hoogeveen ziet Hoogeveen graag groeien naar digitale hoofdstad van Drenthe.

Trots op Hoogeveen

 • Er wordt in Hoogeveen en in de dorpen veel bereikt. Daar zijn wij trots op!
 • CDA Hoogeveen wil enthousiaste initiatiefnemers niet alleen een podium geven, maar ook helpen om initiatieven nog eenvoudiger mogelijk te maken.
 • We doen graag de oproep om met elkaar na te denken over leuke, lokale evenementen voor jong en oud(er) verspreid over onze gemeente!
 • Verder willen we 'samenwerken aan groen’. We zetten in op vergroening van onze straten, daken en tuinen. Doet u met ons mee?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.