25 maart 2021

Beheerplan sportaccommodaties

De gemeenteraad heeft naar aanleiding van een bezoek aan voetbalvereniging SVN '69 in Nijeveen om een beheerplan voor de sportaccommodaties in de gemeente Meppel gevraagd. Het document dat het College nu heeft opgeleverd is niet het plan waar we in 2018 om hebben gevraagd. Het is helaas geen plan voor het beheer, maar een inventarisatie van de huidige situatie. Het is wel een goede inventarisatie. Er wordt goed in beeld gebracht wat de huidige situatie is, welke verschillen er zitten tussen de verenigingen en welke vragen er de komende jaren op ons afkomen op het gebied van sportaccommodaties.

In de raadscommissie heeft de CDA-fractie aangegeven een motie in te dienen, vanwege de constatering dat er grote verschillen zijn tussen verenigingen. Verschillen in financiering van investeringen en in directe- en indirecte subsidies. Voor het beantwoorden van de vraag “wat willen we hiermee?” kijkt het college naar de raad. Willen we deze verschillen behouden? Willen we er iets aan doen?

De CDA-fractie vindt dat we de ontstane lappendeken uiteindelijk moeten harmoniseren. Dat is een grote klus, maar de CDA-fractie vindt dat we die wel moeten willen oppakken. Met de motie wordt het College verzocht toe te werken naar een situatie waarin de huidige verschillen in (financiële) ondersteuning van sportverenigingen en -clubns geharmoniseerd worden, als het College verder gaat met het uitwerken van een beleidskader voor het investeren in en exploiteren van sportaccommodaties in de gemeente Meppel. Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen.

Daarop heeft de CDA-fractie ingestemd met het raadsvoorstel om een beleidsvisie op te stellen en tegelijkertijd te onderzoeken welke oplossingen er zijn voor de gesignaleerde (toekomstige) vraagstukken en problemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.