27 mei 2021

Jaarrekening 2020

De jaarrekening over 2020 van onze gemeente laat een positief resultaat zien. Dit is een combinatie van incidentele meevallers en structurele tegenvallers. Dat laatste is natuurlijk zorgelijk. Met name in de jeugdzorg en wmo is sprake van enorme tekorten. Dit is een landelijk probleem en in vergelijking met andere gemeenten doen we het niet slecht. En gelukkig is inmiddels bekend geworden dat we voor deze taken meer geld uit Den Haag te krijgen. Maar we moeten ook blijven zoeken naar mogelijkheden om de middelen beter en efficiënter te besteden, waarmee we niets willen afdoen aan de vele goede stappen die al zijn gezet. In december is een onderzoeksrapport van de VNG over jeugdzorg verschenen, waarin ook een aantal suggesties en adviezen zijn opgenomen voor gemeenten. 

Op dit moment ligt de nadruk bij discussies over de jeugdzorg in Meppel steeds op de forse overschrijdingen van het budget. En dat is begrijpelijk. Maar voor de CDA-fractie gaan die overschrijdingen niet alleen over financiën. Het moet ook gaan over de vraag of de jeugd in Meppel wel echt goed geholpen is met de geboden zorg waar we als gemeente zoveel geld op in (moeten) zetten. En natuurlijk is er zorg, dure zorg, die geleverd móet worden. Maar het VNG-rapport is bijvoorbeeld ook kritisch op de inzet van preventie. Een initiatief als Buurtgezinnen is wat de CDA-fractie betreft een mooi voorbeeld van preventie, maar over andere vormen van preventie zouden wij best de discussie willen voeren over de vraag in hoeverre we hier als gemeente wel verantwoordelijk voor zijn.
In plaats van te blijven hangen in een discussie over financiën, zou de CDA-fractie daarom graag als raad het gesprek willen aangaan over het gewenste voorzieningenniveau in de jeugdzorg. Die aanbeveling uit het VNG-rapport heeft de CDA-fractie daarom verwerkt in een oproep aan de gemeenteraad, samen met Sterk Meppel en VVD. Deze oproep (motie) is bijna raadsbreed is aangenomen.

Als gevolg van corona zijn heel wat werkzaamheden in 2020 niet of niet volledig uitgevoerd. Begrijpelijk dat we de bijbehorende budgetten daarom doorschuiven naar dit jaar. Hoewel we zeker het eerste deel van 2021 nog volop te maken hebben met corona, hopen we dat de budgetten dit jaar wel zoveel mogelijk worden besteed waar ze voor bedoeld zijn. En ondanks dat een heel aantal werkzaamheden vorig jaar niet uitgevoerd zijn, heeft de CDA-fractie een compliment gegeven aan het college en de ambtenaren voor de dienstverlening in coronatijd. De situatie vraagt heel wat van het ambtelijk apparaat, maar we horen veel positieve geluiden over de meedenkende houding.

Tot slot heeft de CDA-frctie aandacht gevraagd voor Meppel Energie. Binnenkort wordt verder gesproken over een nieuwe businesscase. Daarbij moet volgende de CDA-fractie ook de deelneming in Meppel Energie worden heroverwogen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.