17 juni 2021

Toekomst Schouwburg Ogterop

De toekomst van Ogterop: meer dan een gebouw! Ook de theaterfunctie is van waarde voor de inwoners van Meppel. De vraag is dus welk Meppel willen we doorgeven? 

Om Ogterop weer toekomstbestendig te maken, zou de CDA-fractie in kunnen stemmen met vernieuwbouw van de schouwburg. Maar kan de gemeente Meppel zich deze investering financieel veroorloven? Er komen ook andere grote investeringen op ons af, zoals een nieuwe school, het zwembad en de sportaccommodaties. En daarom heeft de CDA-fractie het initiatief genomen om het raadsvoorstel te wijzigen: 

  • in plaats van te kiezen voor behoud en optimalisering van Ogterop, de wens uit te spreken tot behoud en optimalisering, en
  • niet in stemmen met vernieuwbouw, maar met plannen te komen voor structurele financiële dekking , waarbij ook rekening moet worden gehouden met andere verwachte grote investeringen.

Dit voorstel is door de raad aangenomen.

Er gaat nu nog veel cultuurgeld naar de beheerstichting van de Plataan. Door dit anders te organiseren kan naar verwachting een forse bijdrage binnen het cultuurbudget worden vrijgespeeld voor Ogterop. De CDA-fractie heeft aangedrongen op tijdige aanlevering van de uitkomsten van het onderzoek, zodat die meegenomen kunnen worden bij de defniitieve besluitvorming. 

Tot slot vindt de CDA-fractie dat de fondsenwerver, die mede-financiers moet vinden, met een optimistische, maar realistische ambitie op pad moet worden gestuurd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.