25 april 2018

Advies OVP: 'Hier valt goed mee te leven'

De CDA-fractie in Provinciale Staten reageert positief op het rapport van de commissie-Van Geel over de toekomst van de Oostvaardersplassen. De beoogde maatregelen, zoals de halvering van het aantal grote grazers, worden door het CDA gezien als stevig, maar noodzakelijk.

“Hier kunnen we goed mee leven,” zegt CDA-Statenlid Marianne Luyer, woordvoerder in het Oostvaardersplassen-dossier. “We merken dat Van Geel alle belangen – hoe tegenstrijdig soms ook – goed heeft afgewogen om tot een goed advies te komen. Het rapport voldoet daardoor niet alleen aan onze verwachtingen, maar ook aan de verwachtingen vanuit de samenleving die de afgelopen periode flink van zich heeft laten horen.”

Reset
De maatregelen – door Van Geel een ‘reset naar de situatie in de jaren ‘90’ genoemd – behelzen onder meer een halvering van het aantal grote grazers. Nu (april) zijn dat er nog ongeveer 2200, voor het begin van komende winter zou dat aantal teruggebracht moeten zijn tot 1100.

Dit alles, aldus Van Geel, omdat de Oostvaardersplassen de huidige  aantallen dieren simpelweg niet aankan. Er is ruimte voor maximaal 1500 dieren in een winter, concludeert de commissie, maar om het gebied de komende twee jaar de kans te geven te herstellen, is een nog drastischer teruggang naar 1100 dieren voor die twee jaar noodzakelijk.

Vogels
Het resultaat van de maatregelen zou zijn dat de Oostvaardersplassen beter kan voldoen aan de Natura2000-doelstellingen voor het aantal vogelsoorten dat in het gebied voorkomt. Die soorten staan nu nog onder druk doordat ze te weinig voedsel kunnen vinden in het karige grasland.

Toerisme
Het rapport schrijft ook over de mogelijkheden voor toerisme en recreatie in het gebied. Nu ervaren veel bezoekers het gebied nog als té gesloten en te weinig toegankelijk. Met uitkijkposten, fiets- en wandelpaden en betere toegangswegen zou een goede slag gemaakt kunnen worden, zonder dat de natuur er onder te lijden heeft.

Moeras
Van Geel oppert verder dat het moerasgedeelte van de Oostvaardersplassen met 1500 hectare zou moeten worden uitgebreid (een ‘plas-drasgebied’) en dat er in het grasgebied meer beschutting moet komen voor de grote grazers, bijvoorbeeld door bosschages.

‘Niet statisch’
Een van de aanbevelingen van de commissie is om continu te blijven controleren hoe de ontwikkelingen in de Oostvaardersplassen ervoor staan. “Dat is niet meer dan logisch,” reageert Luyer. “Natuur is geen statisch iets, dat is voortdurend in beweging. Ons beleid moet dus flexibel zijn en blijven. Als we merken dat het plafond van het maximale aantal grazers te hoog of te laag is, moeten we daar in de toekomst snel besluiten over kunnen nemen.”

Het rapport komt in juni aan de orde in de Statencommissie Duurzaamheid, waarna het waarschijnlijk in juli door Provinciale Staten wordt besproken.

Download het hele rapport hier.

Foto: Commissievoorzitter Pieter van Geel (links) overhandigt het rapport aan gedeputeerde Harold Hofstra.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.