CDA Senioren: Kansen maken en keuzes maken

Wat doet CDA Senioren? Voor het meest actuele nieuws gaat u naar www.cda.nl/senioren.

  • CDA Senioren is de Seniorenorganisatie gelieerd aan het CDA en is lokaal, provinciaal en landelijk actief.
  • CDA Senioren houdt zich vooral bezig met de lokale en de landelijke politiek,  gebaseerd op de Uitgangspunten van het CDA : Gerechtigheid, Solidariteit, Rentmeesterschap en Gespreide Verantwoordelijkheid.
  • CDA Senioren wil de positie van senioren in onze samenleving en in de politiek versterken, zeker daar waar senioren ongelijk worden behandeld ten opzichte van de andere generaties.
  • Goed politiek bedrijven kan niet zonder deskundige, positief ingestelde senioren, die willen samenwerken met de Tweede Kamerfractie, met het Partijbestuur en de bijzondere organisaties binnen het CDA.
  • Senioren zijn een belangrijke en omvangrijke groep, die een grote betekenis hebben in het zelf participeren of anderen helpen te participeren in onze samenleving.
  • CDA Senioren ziet, dat het huidige regeerakkoord veel nadelige gevolgen heeft voor grote groepen senioren, de oudere gehandicapten en chronisch zieken. We denken dan aan directie koopkrachtachteruitgang, stapeling van maatregelen, uitblijvende indexatie van pensioenen, verlagen van pensioenen door pensioenfondsen, hogere zorgkosten en nieuwe belastingmaatregelen. CDA S zoekt naar maatregelen die niet zo schrijnend uitwerken. Kwetsbare burgers instrumenten bieden om zelf hun leven te kunnen blijven inrichten, is de taak van de overheid.
  • Als we het hebben over senioren, denken we aan de derde generatie van 55 tot 75 jaar en aan de vierde generatie van 75 jaar en ouder. Het merendeel van de derde generatie bestaat uit vitale senioren, die voor een deel nog werken en solidair zijn met andere generaties, met name naar de vierde generatie. De vierde generatie bestaat voor een deel uit zorg gerelateerde senioren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.