Op deze pagina vind je video's en foto's die gemaakt zijn in het kader van de verkiezingscampagne voor Provinciale Staten en Waterschap in 2023.

1. Campagnevideo: Boerderij

Een video opgenomen op de boerderij van lijsttrekker Marian Uitdewilligen, waar zij praat over de uitdagingen waar de agrarische sector mee te maken heeft en hoe het CDA die wil oppakken.

2. Verbindingen

Marian Uitdewilligen somt de problemen op waarmee we in Flevoland te maken hebben als het om verbindingen gaat. Conclusie: of het nu om de N50, IJmeerverbinding of de Lelylijn gaat, er is nog heel wat werk aan de winkel om Flevoland bereikbaar te maken en te houden.

3. Waterschap

Op 15 maart worden ook de Waterschapsverkiezingen gehouden. Heel erg belangrijk voor Flevoland want onze veiligheid staat of valt met een goed beheer van het water en de dijken. In deze video legt lijsttrekker Roelof Oost van de CDA-fractie in het Waterschap uit waarom een stem op het Waterschap zo belangrijk is.

4. Wopke Hoekstra in Rutten

Op 13 februari was Wopke Hoekstra voor een kort bezoek in Rutten. Hij kreeg daar een rondleiding in het nieuwe multifunctionele centrum Het Klavier en ontmoette daar verschillende dorpsbewoners. Het Klavier is een mooi voorbeeld van initiatieven die "van onderop" worden bedacht en ontwikkeld in de kleinere dorpen in Flevoland, waar sommige voorzieningen onder druk komen te staan. Wanneer de dorpsbewoners er samen de schouders onder zetten, is er veel te bereiken. De provincie kan steun bieden uit onder andere het leefbaarheidsfonds.

5. Marian Uitdewilligen op het CDA-congres

In februari werd met het CDA-congres in Amersfoort de campagne voor de PS- en Waterschapsverkiezingen afgetrapt. De 12 provinciale lijsttrekkers werden vol enthousiasme geïntroduceerd, dus ook onze eigen Marian :-)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.