01 oktober 2017

CDA Flevoland in Brussel

Op 20 september 2017 bracht de CDA-fractie in Provinciale Staten van Flevoland een bezoek aan Brussel. Daar spraken we met onder meer Europarlementariƫr Esther de Lange. Onderwerpen van gesprek: Oostvaardersplassen, visserij, Brexit, landbouw en asiel & migratie.

Met Esther de Lange hadden we het onder meer over de Oostvaardersplassen, waar we als Flevolandse bestuurders voor een merkwaardig dilemma worden gesteld: de verdere ontwikkeling van dit natuurgebied wordt namelijk beperkt door strenge Natura2000-regelgeving vanuit Brussel.

Samenwerking met andere Europese regio's die met dezelfde problematiek te maken hebben is essentieel, aldus De Lange.

Hieronder een kort sfeerverslag van het bezoek. (Tekst vervolgt eronder).

 

Visserij
Verder spraken we met Gerard van Balsfoort van Visned en Joost Paardekooper van het Directoraat-Generaal Maritieme Zaken over het visserijbeleid, een belangrijk onderwerp voor de Urker vissers.

Eind dit jaar komen de nieuwe vangstquota en met name voor de schol ziet dat er niet goed uit (er worden al verlagingen van 38% genoemd). Belangrijk om die ontwikkelingen te blijven volgen. Volgens Van Balsfoort van Visned worden dergelijke overleggen vooral gedomineerd door internationale NGO's die veel invloed hebben in 'Brussel'.

Circulaire economie
Verder ontmoetten we Nanda Kellij-Smit, in Brussel namens Nederland verantwoordelijk voor asiel en migratie, Klaas Johan Osinga van het Brusselse bureau van de LTO, en en Leon de Graaf over circulaire economie in Europa (het hergebruiken van materiaal om de afvalberg zo klein mogelijk te houden).

Al met al een boeiend en waardevol bezoek. De lijnen tussen Flevoland en Brussel zijn niet zo lang als je zou denken. Onze fractie doet er alles aan om ze zo kort mogelijk te houden!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.