04 januari 2023

CDA vreest "afbrokkeling van de zorg" door afsluiting A7

De fractie van CDA in Provinciale Staten is bang voor een “toenemende afbrokkeling van de zorg” voor inwoners van Urk en Noordoostpolder, nu de A7 tussen Joure en Sneek maandenlang blijft afgesloten. Daardoor staan vooral de aanrijtijden van ambulances onder druk. De fractie vraagt zich af of er zo langzamerhand geen grens wordt bereikt, en heeft daarover deze week (6 januari) vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

“Het gaat stukje bij beetje”, zegt fractievoorzitter Johan van Slooten. “Vorige maand was het de sluiting van de spoedpoli in Emmeloord waardoor mensen naar Sneek moeten gaan in de nacht of in het weekend, nu is het de A7. Los van elkaar beperkingen die te overzien zijn, maar als je alles bij elkaar optelt kun je je afvragen of de inwoners uit Urk en NOP niet te maken krijgen met een te grote afstand tot de zorg – letterlijk en figuurlijk.”

Alternatieve routes
Door de afsluiting van de A7 – die minimaal zeven maanden gaat duren – krijgen met name ambulances vanuit Urk en Noordoostpolder te maken met alternatieve routes die niet via de snelweg gaan. “In die route liggen verschillende bruggen. Als straks in het voorjaar het vaarseizoen weer begint en de bruggen staan vaker open, kan dat leiden tot gevaarlijke situaties. De GGD heeft haar zorg al uitgesproken,” aldus Van Slooten.

Het CDA wil van het college van GS weten of de aanrijtijden van ambulances nog wel gegarandeerd kunnen worden, en of ziekenhuizen in de buurt (Heerenveen en Zwolle) wel genoeg capaciteit hebben om eventueel bij te springen.

De vragen vindt u hieronder:

  1. Door deze afsluiting moeten ambulances en particulieren die naar het ziekenhuis moeten, een flink stuk omrijden. Dat vergroot – letterlijk en figuurlijk – de afstand tussen de (acute) ziekenhuiszorg en de gemeenten Urk en Noordoostpolder. Dit kan leiden, zeker bij acute gevallen, tot gevaarlijke situaties. Deelt het college de zorg van de CDA-fractie hierover?
  2.  Is er sinds de aankondiging van de afsluiting van de A7 en de termijn daarvan bestuurlijk contact geweest vanuit Friesland met de provincie en/of de Flevolandse Zorgtafel? Zo ja, wat is de reactie van de provincie en/of de Zorgtafel hierover?
  3. De (voorlopige) omleidingsroute in Friesland gaat via secundaire wegen met daarin een aantal bruggen. In het vaarseizoen is de kans op brugopeningen – en dus vertragingen voor ambulances - erg groot. GGD Flevoland heeft al aangegeven zich hierover zorgen te maken. Deelt u de zorg van de GGD? Zo ja, kan de provincie Flevoland via bestuurlijke contacten dit probleem aanpakken?
  4. In geval van acute zorg kunnen ambulances eventueel uitwijken naar Zwolle of Heerenveen. Heeft het college en/of de Zorgtafel de garantie dat de capaciteit hiervoor voldoende is, en dat aanrijtijden vanuit N.-Flevoland niet worden overschreden? Zo nee, wat is dan het alternatief?
  5. Deze afsluiting van de A7 is niet het eerste voorbeeld van een groter wordende afstand – zij het in dit geval tijdelijk – tot ziekenhuiszorg voor inwoners van Urk en Noordoostpolder. Vorige maand (december) al werd de spoedpoli in Emmeloord voor weekend- en avonduren gesloten. Hoewel de gevolgen van deze afzonderlijke maatregelen beperkt lijken, kunnen ze opgeteld wel degelijk leiden tot een onacceptabele verschraling van het zorgaanbod. Misschien hebben we dat punt al bereikt. Deelt het college deze mening? Zo ja, wat kunnen we als provincie doen om te voorkomen dat een dergelijke limiet wordt bereikt?
  6. In aanvulling op vraag 5: Is het college bereid om het ministerie (c.q. de minister) te benaderen om verdere beperking en verschraling van de (ziekenhuis)zorg voor de inwoners van Urk en Noordoostpolder te voorkomen?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.