24 februari 2018

Crisis in college: hoe nu verder?

In de Statenvergadering van woensdag 21 februari hebben de coalitiepartijen CDA, VVD en D66 een motie van wantrouwen ingediend tegen SP-gedeputeerde Ad Meijer. Ons was gebleken dat de bestuursstijl van de heer Meijer niet past bij de Flevolandse bestuurscultuur, waardoor er sprake was geworden van een moeizame samenwerking met de Staten en met partijen daarbuiten, en van een gebrek aan voortgang en  resultaten in de dossiers waarvoor de heer Meijer verantwoordelijk is. 
 
De motie heeft in de PS-vergadering echter geen meerderheid gehaald, waarna CDA, VVD en D66 zich hebben moeten beraden op de ontstane politieke situatie. We hebben daarna gezamenlijk de conclusie getrokken dat de verhoudingen binnen het college dusdanig verstoord zijn dat een constructieve samenwerking niet meer mogelijk is. Vrijdag hebben CDA, VVD en D66 dan ook besloten hun gedeputeerden terug te trekken uit het college van Gedeputeerde Staten, zodat er nu sprake is van een demissionair college. 
 
Deze week zullen door Commissaris van de Koning Leen Verbeek  gesprekken worden gevoerd met alle fractievoorzitters in Provinciale Staten over  de ontstane situatie. 
 
Voor het CDA is het van groot belang dat er snel een goede oplossing komt. Wij moeten dan ook zo snel mogelijk met alle partijen in Provinciale Staten om tafel gaan om tot die oplossing te komen.  
 
“Het moge duidelijk zijn dat we deze stap niet lichtzinnig hebben genomen, en ook niet met een goed gevoel”, reageert onze fractievoorzitter Chris Schotman.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.