05 augustus 2020

Flevolandse kandidaten gezocht voor 'staartlijst' TK 2021!

Op dit moment loopt het selectieproces om te komen tot een nieuwe kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Elke provincie krijgt de gelegenheid de laatste 20 plekken op de lijst zelf in te vullen; de zogenoemde staartlijst. Hiervoor is gekozen om herkenbare, lokale CDA-ers op de laatste plekken te hebben. De ervaring leert dat dit helpt om het aantal stemmen nog te vergroten. De kandidaten op de staartlijst van de provincie staan logischerwijs ook alleen op de lijst in de provincie Flevoland. 

Om te komen tot 20 kandidaten op de staartlijst willen we, als provinciaal bestuur, aan elke afdeling in de provincie Flevoland vragen 3 kandidaten aan te leveren die beschikbaar zijn voor de staartlijst voor 1 september 2020. Belangrijk criterium is voor het provinciale bestuur dat de kandidaat (m/v) een herkenbaar, lokaal en christendemocratisch profiel heeft en zich ook wil inzetten tijdens de verkiezingscampagne. Op basis van alle inzendingen stellen we als provinciaal bestuur een staartlijst op die we voorleggen aan de ALV op 16 november 2020. Na vaststelling op de provinciale ALV wordt de Flevolandse staartlijst opgenomen ter behandeling op het landelijke congres. Ook als Dagelijks Bestuur zelf kijken we naar geschikte kandidaten.

Namen voor de staartlijst met korte motivering kunnen door de afdeling worden aangeleverd bij de secretaris van het provinciale bestuur Twan van Meijel, [email protected]l . Ook vragen kunnen naar dit mailadres worden gestuurd.

Egge Jan de Jonge,
voorzitter CDA Flevoland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.