24 september 2021

Huizen bouwen in de OVP? "Totaal onrealistisch"

160.000 huizen bouwen in de Oostvaardersplassen, zoals BBB dat wil? Totaal onrealistisch, zeggen wij. Het plan, dat tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer werd gelanceerd, is volgens ons niet uitvoerbaar.

De Oostvaardersplassen is een kwetsbaar natuurgebied dat de Natura 2000-status heeft. Eén gebouw daar neerzetten is dan al vrijwel onmogelijk, laat staan 160.000. En het opheffen van die Natura 2000-status is een ongelooflijk ingewikkelde, dure en lange juridische klus – áls het al zou lukken om die status op te heffen. De starter die nú een huis nodig heeft, wordt echt niet geholpen met een plan dat van onzekerheden aan elkaar hangt en dat jaren zal kosten om uitgevoerd te worden.

Bovendien bieden de Oostvaardersplassen helemaal niet veel ruimte voor zoveel huizen, vooral niet als je je realiseert dat het grootste deel van het gebied uit water en riet bestaat.

Onze fractie richt zich liever op realistische plannen die snel gerealiseerd kunnen worden, op plekken die daarvoor het meest geschikt zijn. 

Een en ander neemt overigens niet weg dat we in Nederland een probleem hebben met de vele, meestal kleine Natura 2000-gebieden. Hoe klein de gebieden ook zijn, zo'n Natura 2000-status zorgt voor allerlei beperkingen voor zaken als landbouw, woningbouw en infrastructuur in de buurt. Een probleem dat provinciaal en landelijk volop aandacht vraagt.

Onze Tweede Kamerfractie heeft al aangegeven niets te zien in de plannen.

Foto: Staatsbosbeheer

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.