06 januari 2023

Impasse op FlevoGolfresort: Breed draagvlak blijft nodig

Op 17 januari is er, op verzoek van de CDA fractie, een raadssessie over de gemeentelijke plannen voor het Flevo Golfresort.

Aanleiding voor ons verzoek is een recente informatienota van ons college. Hierin geeft het college aan het belangrijk te vinden de huidige impasse (zie link) te doorbreken. Deze inzet komt over als een andere inzet dan de CDA fractie beoogd (zie link). De CDA fractie vindt het belangrijk dat gezocht wordt naar een breed gedragen oplossing: met inwoners van het Golfpark en het FlevoGolfresort en met de golfclub. Dit is in lijn met de opdracht die het college medio 2021 had gekregen.

Wij willen daarom duidelijkheid krijgen over de inzet van het college in haar gesprekken met Unigolf. Hierbij willen wij weten of het college inschat dat er draagvlak is en zo ja welke type oplossing het college beoogd?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.