Landbewerken

Land- en tuinbouw

De Flevolandse landbouw ontwikkelt zich erg snel. Schaalvergroting en specialisatie zetten door, maar ook de diversiteit neemt snel toe. Juist deze diversiteit kan een kracht worden in een wereld waarin de onzekerheden voor ondernemers toenemen. De voorkeuren en eisen van de consument veranderen razendsnel. Daar moet op ingespeeld kunnen worden. Bovendien wordt het Europese landbouwbeleid de komende jaren ingrijpend hervormd naar veel meer circulaire landbouw.

Een verandering die ook in Flevoland merkbaar zal zijn. De circulaire landbouw past uitstekend bij de rentmeesterschap opdracht van het CDA.

Het CDA moet er voor zorgen dat de uitstekende omstandigheden die er nu zijn voor agrariërs - zoals voldoende ruimte – behouden blijven, met aandacht voor een goede bodem- en waterkwaliteit. We willen een diverse en veerkrachtige sector waarin ondernemers de kans krijgen om de béste te zijn. Of je nu gangbaar of biologisch produceert, natuurinclusief of high-tech, het kán in Flevoland.

In ons beleid rond land- en tuinbouw willen we verder:

  • Het CDA moet het innovatieve karakter in de landbouw verder ondersteunen en stimuleren
  • Er moet voldoende ruimte voor initiatief zijn in Flevoland. Uitdagingen en kansen in de sector verdienen het om hier getest te worden.
  • Het CDA wil dat het mogelijk wordt om met groepen ondernemers proeftuinen te vormen om vernieuwingen te testen; bijvoorbeeld rondom circulaire landbouw, keteninitiatieven of smart farming-concepten.
  • Het CDA wil een Agro Expert Raad voor Flevoland waar mensen met deskundigheid en gezag trends in de landbouw kunnen signaleren die samen met ondernemers opgepakt kunnen 

Terug naar de speerpunten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.