Midden- en kleinbedrijf

Flevoland is bij uitstek een mkb-provincie. Vrijwel alle bedrijven vallen in die categorie. In de agrarische sector zie je dat veel van die bedrijven echte familiebedrijven zijn van tweede of derde generatie.

Deze bedrijven in het midden- en kleinbedrijf creëren banen, investeren in innovatie, en hebben grote betrokkenheid bij hun werknemers en de lokale gemeenschap. Flevoland heeft nog volop ruimte voor nieuwe bedrijven. Het CDA vindt dat daar vol op ingezet moet worden. We willen daarmee in ons economisch beleid dan ook zo dicht mogelijk bij de behoeftes van deze ondernemers staan waarbij bevordering van groei en ondernemerschap centraal staan.

De Flevolandse economie kent nog genoeg uitdagingen. Een nauwe(re) samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen blijft van levensbelang om samen te werken aan die uitdagingen. Het CDA vindt dat er volop geïnvesteerd moet worden in het scholingsaanbod voor werknemers die zich willen (of moeten) bij- of omscholen. Flevoland wil een lerende provincie zijn.

Terug naar de standpunten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.