Visserij

De visserij is een belangrijke sector op Urk en in Flevoland. Vooral de verwerkende industrie en de handel zijn groeiende en goed ontwikkeld. De visserijsector is innovatief en heeft laten zien te kunnen innoveren om moeilijke tijden te overwinnen. Een mooi voorbeeld is het uiterst moderne MDV schip.

Deze innovaties zijn belangrijk voor de toekomst van de vloot. Twee grote bedreigingen zijn het verbod op de pulsvisserij en de Brexit. Het CDA wil zich samen met de sector, de gemeente Urk, onze Europese fractie en het kabinet tot het uiterste inspannen om de nadelige gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken. Vissers die hun gedane investeringen verliezen, moeten door Brussel worden gecompenseerd.

Maar het CDA is ervan overtuigd dat het maritieme cluster op Urk sterk genoeg is om de visserijvloot te blijven vernieuwen en verduurzamen, desnoods in samenwerking met andere (EU-)landen. We willen onderzoeken of een gezamenlijke aanpak kansen biedt.

 Terug naar standpunten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.