Vitaal platteland

Hoewel de afstand – letterlijk en figuurlijk – tussen stad en platteland in een compacte provincie als Flevoland niet zo groot lijkt, moeten we er toch voor waken dat die niet groter wordt. We hebben een opgave om de leefbaarheid te behouden.

We zien veel initiatieven vanuit wijken en dorpen, zoals het opknappen van een dorpshuis, een nieuwe invulling geven aan een gesloten kerk of school, creatieve vormen van zorg en aandacht voor elkaar… er zijn volop voorbeelden.

Dergelijke initiatieven wil het CDA blijven ondersteunen. Het afgelopen jaar is dat gebeurd vanuit het Fonds Leefbaarheid. Een fonds met een waarde van 1,5 miljoen euro voor kleinschalige plattelandsprojecten. Wat ons betreft blijft het fonds ook de komende jaren bestaan.

Er zijn meer impulsen voor de leefbaarheid op het platteland. Zo vinden wij dat heel Flevoland, dus ook het buitengebied, moet worden aangesloten op snel internet.

Terug naar standpunten

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.