Water

Het Waterschap Zuiderzeeland is verantwoordelijk voor het waterbeheer in onze provincie. Een enorm belangrijke taak in deze polder die grotendeels een paar meter onder zeeniveau ligt. Als de pompen in de gemalen zouden stoppen, zou heel Flevoland binnen een paar dagen onder water staan!

Het Waterschap heeft drie taken:

  • De zorg voor veilige waterkeringen
  • Het voorzien in voldoende water
  • Het zorgen voor schoon water.

Om het laatste te bereiken, is duurzaam en ecologisch verantwoord waterbeheer nodig. Met andere partijen moeten we ervoor zorgen dat er geen ongewenste stoffen, zoals gewasbeschermingsmiddelen, plastics en medicijnresten, in het oppervlaktewater komen.

De klimaatveranderingen vragen ook om extra maatregelen, bijvoorbeeld dijkversterkingsprojecten en goede en veilige wateropvang in dorpen en steden.

Foto: Gerko van Kampen/Zuiderzeeland

Terug naar standpunten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.