Repower 3.4M im Windpark Zuidlob in Flevoland , NL

Windenergie

Flevoland doet mee in de vergroening van onze energiebronnen naar wind en zon. We zien dat ook als een belangrijke stap naar een meer duurzame leefomgeving. Het rentmeesterschap in de praktijk gebracht.

Windenergie is een van de bekendste vormen van duurzame energie in ons gebied. Er staan inmiddels veel windmolens in Flevoland, vaak verzameld in een windmolenpark. De afgelopen jaren zijn enkele aangelegd, andere zijn in de planfase. Daarin gaat het telkens om het principe "saneren en opschalen", wat betekent minder molens met meer vermogen. 

Een van de voorwaarden die de provincie stelt aan de eigenaren van windmolens is dat omwonenden moeten kunnen profiteren van de opgewekte energie. Inmiddels lopen er projecten, zoals Ga Voor de Wind van windpark Westermeerwind, waarin inwoners van Urk en Noordoostpolder financieel kunnen meedoen in (en mee profiteren van) het park langs de dijken van Noordoostpolder en Urk.

Terug naar standpunten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.