Zonne-energie

Naast windenergie biedt Flevoland ook veel kansen aan zonne-energie. Er is voldoende ruimte op daken en op de grond om zonnepanelen te plaatsen. In 2018 is de Structuurvisie Zon vastgesteld, waarin wordt beschreven hoe en waar zonne- energie in onze provincie kan worden opgewekt.

Het CDA vindt dat er voor de grootschalige plaatsing van zonnepanelen op grond een goed afwegingskader moet komen: een “zonneladder”. In een zonneladder worden verschillende belangen afgewogen, waarbij het de voorkeur heeft om zonnepanelen in eerste instantie op daken van huizen en bedrijven te leggen, daarna op braakliggende of zogenoemde "niet-courante" grond (b.v. rond windmolens) en pas als laatste op goede agrarische gronden. Bij een gevoelig onderwerp als dit is een stevige, betrouwbare overheid nodig die in dit beleid zorgvuldig kan sturen.

Er zijn nog genoeg Flevolandse (bedrijfs)daken waar zonnepanelen kunnen worden geplaatst. De provincie moet dit actief promoten, bijvoorbeeld via subsidie.

Terug naar standpunten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.