02 juni 2023

Noodfonds voor verenigingen en dorpshuizen

Vanochtend in de Leeuwarder Courant

Bij de behandeling van de begroting in november vorig jaar diende ons raadslid Geeske Homma-Visser een motie in om een Noodfonds voor verenigingen in te stellen. Uit onderzoek in opdracht van het College van B&W blijkt dat een noodfonds inderdaad noodzakelijk is. "Een optelsom van terugloop in ledental, het geleden verlies in de coronaperiode en de stijgende energie- en huurkosten maken verenigingen kwetsbaar."

Het voorstel van het College om € 700.000,- beschikbaar te stellen wordt op 12 juli in de raadsvergadering besproken.

Hier een link naar het artikel in de LC: https://lc.nl/friesland/fryske_marren/De-Fryske-Marren-wil-noodfonds-van-700.000-euro-voor-clubs-28457127.html

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.