‘Vertrouwd en dichtbij’

Met deze slogan ging het CDA vier jaar geleden de verkiezingen in. Samen met onze inwoners, vrijwilligers, instanties en professionals hebben we toen ons verkiezingsprogramma geschreven. We staan nu aan het begin van een nieuwe raadsperiode waarin we verder mogen bouwen aan onze mooie gemeente De Fryske Marren.

Afgelopen twee jaar hebben we ervaren dat de coronapandemie een enorme impact op ons allen heeft gehad. Het naar elkaar omzien werd nog belangrijker, al moest het op (fysieke) afstand. Ook werd er een beroep gedaan op onze solidariteit om kwetsbare inwoners te beschermen tegen de gevolgen van een coronabesmetting. Het woord ‘dichtbij’ kreeg een andere dimensie en ons vertrouwen werd op de proef gesteld. De coronacrisis heeft extra aan de oppervlakte gebracht hoe belangrijk het is om in verbinding met de ander te staan. In een samenleving die verhardt, polariseert en individualiseert, vindt het CDA de oplossing in kracht van de gemeenschappen. Coöperaties, verenigingen, familiebedrijven en bovenal het gezin. Het gezin (in al zijn huidige verschijningsvormen) als hoeksteen van de samenleving, nu meer dan ooit, kenmerkt de maatschappijvisie van het CDA. In het gezin staan zorg voor elkaar en de opvoeding van de eventuele kinderen centraal.

Nieuwe inzichten kwamen ook op ons pad en hebben zeker invloed op het nu voorliggende verkiezingsprogramma. Tijdens de lockdown zagen we een opleving van de natuur. Onze reisbewegingen verminderden en dat had een positieve invloed op de kwaliteit van lucht en water. Dat zagen ook anderen en daardoor zien we dat naast onze eigen inwoners ook mensen uit andere delen van ons land genieten van De Fryske Marren; ze komen hier recreëren en ook wonen.

Samen zullen we iets moeten vinden van de claim op de grond in De Fryske Marren. We zijn een agrarische gemeente en dat willen we behouden. We zien vraag naar huizen, biodiversiteit, recreatie en klimaatmaatregelen. Samen moeten we zoeken naar oplossingen, waarbij we op basis van draagvlak moeten gaan ontwikkelen.

Als CDA hebben we ook dit keer weer heel veel informatie uit de samenleving gehaald als input voor dit programma, want ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’. Onze leden en de verschillende belangenverenigingen hebben aangegeven waar aandacht voor moet zijn;

  • woningbouw,
  • openbaar groen en fiets- en wandelpaden,
  • dorpshuizen en verenigingsleven.

Daarnaast leggen we accenten op basis van onze vier CDA-kernwaarden:

Gespreide verantwoordelijkheid                                                                                                                                                                                                   
Dorpshuizen, sportclubs, culturele instellingen, scholen, kerken, zorginstellingen, bedrijven, vrijwilligers enz. Samen vormen ze de smeerolie van onze samenleving. Hoe geven we ze voldoende ruimte en waardering?

Publieke gerechtigheid                                                                                                                                                                                                                                     
De overheid, en dus de gemeente, is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal en moet ook mensen beschermen. Zijn we hier tevreden over of moeten er zaken veranderen?

Solidariteit                                                                                                                                                                                                                                                         
Het Bijbelse begrip naastenliefde roept ons op zorg te dragen voor kwetsbaren in de samenleving. Door betrokkenheid versterk je de wil om er voor elkaar te zijn. Gebeurt dit voldoende of is er meer nodig?

Rentmeesterschap                                                                                                                                                                                                                                           
We willen zorg dragen voor elkaar, voor dieren, de schepping en voor de toekomst. Is De Fryske Marren voldoende bezig met de toekomst van de volgende generatie?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.