Thema's

 • Sterke samenleving

  Wij willen de komende jaren blijven werken aan sterke buurten, wijken, kernen, dorpen en onze stad. Aan een gemeente waar voor iedereen een plek is om te wonen, waar de openbare ruimte er verzorgd en uitnodigend uitziet, waar het prettig recreëren is.

 • Zorg voor elkaar

  Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen. Het CDA zet in op een samenleving die een goede sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals.

 • Eerlijke economie

  Als het gaat om werkgelegenheid, de gemeentefinanciën, landbouw, duurzaamheid en klimaat vinden we dat er ruimte moet zijn voor initiatieven. Hierbij moet er een gezonde balans zijn; betaalbaar, behapbaar en met draagvlak.

 • De stem van de jongeren

  Afgelopen jaren heeft de CDA-fractie zich op verschillende manieren laten voeden door jongeren uit onze gemeente. Input uit het Jongerendebat namen we mee naar de fractie. Onderwerpen die op de raadsagenda stonden werden besproken in de jongeren-groepsapp, bij jongeren-zoommeetings of rond de keukentafel. Onze stagiaires brachten de standpunten van de jongeren in bij de fractie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.