Doneer!

Met uw steun kunnen wij onze idealen omzetten in daden. Elk bedrag is welkom. Wij hopen dat wij op uw steun mogen rekenen!

U kunt uw bedrag storten op bankrekening NL08 RABO 0142 5676 98 ten name van CDA De Friese Meren, onder vermelding van 'Donatie CDAdfm'.

 

CDA en ANBI

ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De landelijke ANBI-verklaring geldt voor de Vereniging CDA en dus ook voor alle CDA-geledingen die daarbinnen vallen. De plaatselijke CDA-afdeling valt onder de Vereniging CDA, deze giften zijn dus ook aftrekbaar.

Meer informatie vindt u door hieronder te klikken op de links:
ANBI
Periodieke schenking

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.