Schenken met fiscale voordelen


Voordeel voor u en het CDA
Met een periodieke schenkingsovereenkomst kunt u meer schenken zonder dat het u meer kost. Deze overeenkomst houdt in dat u elk jaar, gedurende een periode van minimaal 5 jaar, een vast bedrag doneert aan het CDA. De Belastingdienst beschouwt deze schenking als een periodieke gift, waardoor de gift volledig aftrekbaar is.

Een echte win-win situatie voor zowel het CDA als voor u. Door periodiek te schenken aan het CDA vormt u een structurele steunpilaar onder de idealen van het CDA. 

Hoe werkt dit?
Op onderstaande rekenmodule van anbigift kunt u uw belastingvoordeel eenvoudig berekenen.
Hier vindt u ook de schenkingsovereenkomst. 

anbigift.nl/cda 


U kunt periodiek schenken op twee verschillende manieren:

1) Door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen u en het CDA
    a. Klik hier voor de CDA schenkingsovereenkomst
2) Door middel van een notariële akte
    b. Klik hier om uw schenking vast te leggen in een notariële akte, mogelijk gemaakt door Schenkservice. De kosten hiervan worden door het CDA gedragen.

Kijk voor meer informatie over de periodieke schenking op de site van de belastingdienst

Voor vragen kunt u terecht bij Marieke van de Zandschulp, fondsenwerving@cda.nl 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.