Bent u geïnteresseerd om het CDA voor meerdere jaren te steunen? Dan heeft de Belastingdienst een fiscaal gunstige regeling. Met een periodieke schenkingsovereenkomst kunt u meer schenken zonder dat het u meer kost. Deze overeenkomst houdt in dat u elk jaar, gedurende een periode van minimaal 5 jaar, een vast bedrag doneert aan het CDA. De Belastingdienst beschouwt deze schenking als een periodieke gift, waardoor de gift volledig aftrekbaar is.

Door periodiek aan het CDA te schenken vormt u een structurele steunpilaar onder de idealen van het CDA. 

Hoe werkt het?

Via de rekenmodule van de Belastingdienst kunt u uw belastingvoordeel eenvoudig berekenen. Hier vindt u ook de schenkingsovereenkomst.

U kunt op twee manieren periodiek schenken aan het CDA:

  1. Schenkingsovereenkomst
  2. Notariële akte 

Voor meer informatie over periodiek schenken, neem dan contact met ons op via [email protected].

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.