22 juni 2023

Raadsvergadering 21 juni 2023

Gisteravond een raadsvergadering met een lange agenda. Prima bijdragen van onze raadsleden Cor Flapper en Bauke de Wolff. Cor wist een meerderheid van de raad te overtuigen om tegen het Facet bestemmingsplan geitenhouderijen te stemmen. Verlenging van de tijdelijke stop gaat veel te ver en zet deze sector helemaal op slot. (artikel LC 22 juni)

Vrijdagmiddag waren Cor en Bauke op uitnodiging van LTO De Fryske Marren nog op bezoek bij geitenhouderij Veldman in Wijckel om zich over dit onderwerp te laten informeren. (foto boven)

Bij het agendapunt Delegatie, adviesrecht en participatie Omgevingswet diende Bauke de Wolff een amendement in. Het delegatiebesluit houdt in dat bevoegdheden om delen van het omgevingsplan te wijzigen worden overgedragen van de gemeenteraad aan het College van B&W. Hierdoor kan een besluit efficiënter worden genomen. Het adviesrecht gaat over zaken waarvan de gemeenteraad zegt, hier willen wij (bindend) advies over geven, het college moet dan over die onderwerpen advies vragen aan de raad. Dit advies is bindend en moet dus ook worden opgevolgd. Het besluit over participatie heeft te maken met ontwikkelingen door derden (particulieren of bedrijven). Op de onderwerpen waar verplichte participatie op gevestigd wordt door de gemeenteraad moet men dus verplicht de omgeving (betrokkenen/belanghebbenden) op een bepaalde manier laten participeren in de planvorming. De mate van participatie hangt samen met de grote (impact) van de ontwikkeling.

Wij als CDA-fractie waren het op hoofdlijnen eens met het voorstel van het College van B&W op twee kleine puntjes na. Deze puntjes gingen over de speciale wijze waarop geitenhouderijen in de stukken werden behandeld. Zo werden in het besluit adviesrecht en het besluit verplichte participatie de geitenhouderijen in tegenstelling tot de rest van de agrarische sector apart benoemd. De gemeenteraad zou dan bij iedere uitbreiding van een geitenhouderij (bindend)advies moeten geven (een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af moeten geven en geitenhouderijen zouden als enige van de agrarische sector verplichte participatie opgelegd krijgen wanneer zij zouden willen uitbreiden. We waren het hier niet mee eens en daarom hebben wij een amendement op dit voorstel ingediend. Het amendement heeft een meerderheid in de gemeenteraad gehaald en daarmee is de aparte behandelingen van geitenhouderijen uit het voorstel geschrapt.

Ook hebben we de Groenvisie vastgesteld. In deze visie herkennen we veel van onze CDA verkiezingspunten. Cor benadrukte nogmaals dat we als CDA gaan voor netjes en veilig.

Benieuwd naar de bijdragen? Kijk de raadsvergadering hier terug:

https://dfm.bestuurlijkeinformatie.nl/.../9f2cfeee-b5df...

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.