20 juni 2023

Subsidieregeling corona voor sport cultuur en welzijn succesvol afgerond

Onze fractie diende een motie in om een Coronafonds in te richten, deze werd raadsbreed aangenomen; het college heeft de motie uitgevoerd en inmiddels dus met succes afgerond. Hieronder het bericht van de website van de gemeente:

De tijdelijke subsidieregeling voor de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties op het gebied van sport, cultuur en welzijn tijdens en na corona is succesvol afgerond. Met deze subsidie ondersteunde gemeente De Fryske Marren vrijwillige organisaties om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen en/of om activiteiten opnieuw op te starten. Uit de vele aanvragen bleek de grote behoefte aan steun, maar ook de positieve inzet van verenigingen om weer aan de slag te gaan met hun passie, hobby of club.

Wethouder Janita Tabak: “We kregen de opdracht van de gemeenteraad om een subsidieregeling te maken. Dat was niet eenvoudig, maar we zijn blij dat het gelukt is en dat zoveel organisaties de subsidie hebben aangevraagd en hebben gekregen.”

In totaal zijn er 86 subsidie aanvragen voor ondersteuning binnengekomen, waarvan 79 aanvragen geheel of gedeeltelijk toegekend zijn, met een gemiddeld subsidiebedrag van € 4.700,-. De meeste aanvragen kwamen binnen voor ondersteuning op het gebied van sport en cultuur. Meer dan de helft van de aanvragen was voor de coronabijdrage, zoals compensatie van lagere inkomsten uit contributies, de jaarlijkse verkoopacties die niet konden doorgaan of de lagere kantine opbrengsten. Voor de herstartsubsidie zijn diverse aanvragen binnengekomen. Van ledenwerfacties tot aan het organiseren van voorstellingen of het realiseren van een pluktuin tot het verbouwen van groenten en fruit voor de voedselbank. Dit zijn mooie initiatieven om de vitaliteit en de weerbaarheid van de vereniging en de omgeving een boost te geven.

Wethouder Barbara Gardeniers: “Verenigingen vervullen een belangrijke rol in de leefbaarheid van onze dorpen en stad. Daarnaast spelen zij een essentiële rol in het sporten en bewegen van onze inwoners. Het is mooi dat we met deze subsidieregeling de verenigingen hebben ondersteund na een zware corona tijd.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.