Luciënne Boelsma-Hoekstra

Wethouder

Woonplaats:

Idskenhuizen

Contact gegevens:

Telefoon: 0513434147
Email: l.boelsma.cda@defryskemarren.nl

Persoonlijk

Ik ben getrouwd met Michiel, wij hebben samen vier kinderen, Johannes, Jan-Rein, Harmen en Corwin en wonen in Idskenhuizen. Ik ben boerin en medewerker van een assurantiekantoor in Joure.
Mijn hobby's zijn: voetbal (fan) en schaatsen

Politiek

Vanaf 2010 raadslid ben ik raadslid van het CDA. Nadat ik vanuit het jeugdwerk van de kerk een lezing voor de CDA ledenvergadering heb gehouden ben ik gevraagd om actief te worden in de politiek. Het is een prachtige functie, die ik graag vervul om iets voor de gemeente te betekenen waarin ik woon, werk en maatschappelijk actief ben.

Interesse

Sport, inrichting ruimtelijk gebied en ook gemeentelijke financiën hebben mijn interesse.

Wat hebben wij bereikt de afgelopen vier jaar

Behoud dorpenbudget, bestemmingsplan gebied Noord, aanzet tot visie Lemmer poort van Fryslân. Evaluatie onkruidbestrijding met als conclusie dat het beter moet.

Wat wil ik bereiken.

Aandacht voor verenigingen. Hoe houden zij het hoofd boven water en wat kunnen we betekenen voor de vrijwilligers.
Kwaliteitslabel openbaar groen.

Komende tijd

Niet denken in problemen, maar in oplossingen.

Slogan

Samen sta je sterk!

Niet denken in problemen, maar in oplossingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.