Frans Veltman

Oudega - lid AB Wetterskip Fryslân

Ik vind het belangrijk dat het Wetterskip zich bezig houdt met het zorgen voor voldoende en schoon water en bescherming tegen water. In Fryslân zijn er de hogere zandgronden, de lage veenweide gebieden, het Friese kleigebied en de waddenkust, een heel divers landschap. Omdat inwoners en ondernemers hun eigen omgeving het best kennen, vind ik dat er ruimte moet komen om zelf initiatief te nemen hoe water vastgehouden of afgevoerd kan worden. Dit is belangrijk voor de boer, voor de natuur en voor inwoners en ondernemers. Eigen initiatief zorgt voor een grotere betrokkenheid bij de eigen omgeving, waardoor er meer waardering kan ontstaan voor landschap. 
Ik vind dat het Wetterskip jongeren meer moet betrekken over de plannen hoe erom gegaan moet  worden met water, het gaat over hun toekomst. Op elke middelbare school in Fryslân moeten gastlessen gegeven worden over water.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.