Roel Roelevink

Lemmer

Woonplaats: Lemmer
Mailadres: [email protected]
Mobiel: 06 8389 8313

Persoonlijk

Afkomstig uit een maatschappelijk betrokken en actief gezin. Getrouwd, vader van drie kinderen en pake van 3 kleinkinderen. Jeugd doorgebracht in Sloten, nu wonende in Lemmer. Vanuit ook mijn maatschappelijke betrokkenheid al ruim 40 jaar werkzaam bij de politie. In mijn vrije tijd sport ik graag. In de zomermaanden fietsen en in de wintermaanden spinning en als er ijs ligt schaatsen. Ik heb de Elfstedentocht meerdere malen gefietst, geschaatst en gewandeld en daardoor de trotse bezitter van het Elfstedenbrevet.

Politiek

Ben ongeveer 15 jaar lid van het CDA. Destijds lid geworden van het CDA omdat het CDA een zgn. waardenpartij was en is. Vanuit deze waarden zie ik een samenleving voor mij waarin we naar elkaar omzien, iedereen zijn talenten mag inzetten en waarbij wij de wereld op een goede manier beheren en doorgeven aan de komende generaties.

Wat hebben we de afgelopen periode bereikt?

De Corona-epidemie bracht met zich mee dat het culturele, maatschappelijke en sportieve leven aan banden werd gelegd. Ook dorpshuizen moesten hun activiteiten stilleggen. Doordat niemand meer activiteiten kon organiseren verminderden ook hun inkomsten en konden ze in financiëel zwaar weer komen. Om er voor te zorgen dat deze financiële pijn geen belemmering was om na de Coronaperiode hun activiteiten weer op te starten, heb ik namens de CDA-fractie een motie ingediend om een Coronafonds maatschappelijke instellingen in het leven te roepen. Diverse instellingen konden, indien nodig, financiële steun krijgen om hun activiteiten weer op te starten na de Coronaperiode. De motie is aangenomen en verwerkt in de begroting.

Verder heb ik het initiatief genomen om te komen tot een speciale woningbouwambtenaar. Deze ambtenaar is in het leven geroepen om initiatieven uit de mienskip als het gaat om woningbouw actief te ondersteunen bij het maken van plannen ten behoeve van woningbouw.

Verder zijn wij een partij van daden. Raadsbreed is de stad Sloten aangemerkt als de parel van onze gemeente. Mooie woorden, maar deze werden niet altijd gevolgd door daden. Een prachtig initiatief om een vervallen schuur in Sleat op te knappen en daarin twee woningen te realiseren kon in eerste instantie niet op financiële steun van het college rekenen. Dit terwijl het merendeel (2/3) van de kosten door de mienskip gedekt werd. Middels een motie hebben we er toch voor gezorgd dat ook de gemeente een financiële bijdrage kan leveren.

Een ander belangrijk onderwerp de afgelopen periode was het treffen van voorbereidingen om de omgevingswet in te voeren. Hiervoor moest onder andere een visie opgesteld worden. Door inbreng van het CDA ligt er nu een visiedocument voor welke de inspraak ingaat. Een belangrijk gegeven voor ons is dat wij voorstander zijn van levendige kernen waarin mensen wonen, werken en recreëren. Dat betekent onder andere dat er niet alleen in de grote kernen ondernomen kan worden maar dat op kleinschalige wijze, ook activiteiten in de kleine kernen mogelijk blijven. Uiteraard naar aard en schaal, passend in de omgeving. Wij zijn er geen voorstander van dat betrekkelijk kleine ondernemers noodgedwongen hun activiteiten naar de drie grote kernen verplaatsen. 

Waar ga ik me voor inzetten?

(Duurzaam) wonen ook in de kleinere kernen. Actieve ondersteuning vanuit de gemeente als het gaat om kleinschalige woningbouw. Invoer omgevingswet waarbij voorop staat dat deze wet in het teken staat van het bouwen van een “libbene mienskip". Verder dienen straten en parken schoon en netjes onderhouden te worden.

Ynsette foar in libbene en belutsen mienskip!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.