Roel Roelevink

Lemmer

Woonplaats:
Lemmer
 
Contact gegevens:
Mobiel: 0683898313
Email: r.roelevink.cda@raad.defryskemarren.nl
 
Persoonlijk
Ik woon ruim 20 jaar in Lemmer. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in de parel van de Fryske Marren de stêd Sleat. Ik ben al bijna 30 jaar getrouwd met Sjoukje en wij hebben drie kinderen. Twee kinderen, een dochter en een zoon, wonen inmiddels zelfstandig met hun partner. De jongste zoon van 17 woont nog bij ons thuis.
Ik werk ruim 37 jaar bij de politie. Op dit moment in Groningen. Ik heb daarvoor op diverse plaatsen gewerkt variërend van Amsterdam, Emmeloord, Zeewolde, Lelystad, Almere en Utrecht.
Om het gewicht een beetje op peil te houden sport ik 2 tot 3 keer per week, afhankelijk van mijn politieke activiteiten. In de zomermaanden stap ik graag op de racefiets. In de wintermaanden doe ik aan spinning. Verder mag ik graag een boek lezen, maar door mijn politieke activiteiten liggen er nog 10 ongelezen boeken op de plank. Boven op de stapel ligt het boek van Geert Mak, "De levens van Jan Six".
 
Politiek
Ik ben al jong met het politieke virus besmet geraakt. Mijn vader was wethouder, voor het CDA, in de voormalige gemeente Sloten. Ik ben nu bijna 4 jaar lid van de gemeenteraad. Ik heb mij indertijd kandidaat gesteld omdat ik een maatschappelijk betrokken burger ben, die niet aan de zijkant wil staan maar betrokken wil zijn. Ik wil deel uitmaken van een gemeenteraad die oog heeft voor de zwakkere in de samenleving en inwoners die ideeën hebben, ondersteunt in plaats van reguleert. Een gemeente die in dienst staat van de burger en niet verzandt in allerlei bureaucratische protocollen.
De afgelopen vier jaar heb ik daar een steentje aan mogen bijdragen. Zo heb ik een motie gemaakt die ervoor zorgde dat een aantal zaken uit het minimumbeleid wegbezuinigd werden. Verder heb ik een amendement gemaakt die ervoor zorgde dat de voor onze gemeente belangrijke buurt- en dorpshuizen ruimere openingstijden kregen. Op deze wijze kunnen zij beter invulling geven aan hun maatschappelijke taak.
Mocht ik herkozen worden dan zal ik mij vooral inzetten dat burgers in een zo vroeg mogelijk stadium bij het maken van plannen betrokken worden. Tevens zal er (nog) meer oog moeten zijn voor verduurzaming van de samenleving. Willen wij voor ons nageslacht een leefbare planeet achterlaten, dan dient dit onderwerp hoog op de agenda te komen.
 
Komende tijd
Dat de gemeentelijke overheid veel meer gaat participeren in initiatieven van burgers en dat gaat stimuleren. Dus de burger participeert niet in overheidsinitiatieven maar de overheid participeert in burgerinitiatieven. Van burgerparticipatie nar overheidsparticipatie.
 
Slogan
Vertrouwen geven aan de inwoners van de Friese Meren!
 
Motto

"een doursume mienskip mei en troch ús makke!"

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.