Door de onrustige situatie in verschillende werelddelen zoeken mensen bescherming in Europa en Nederland. Voor deze vluchtelingen zijn opvangplekken nodig. Het CDA Súdwest-Fryslân is niet tegen het bouwen van (tijdelijke) azc’s in onze gemeente. Maar dit kan alleen als de grootte van het azc in verhouding staat tot het aantal inwoners van een dorp of stad, en dit moet in goede samenspraak met omwonenden gaan.

Vanaf 1 januari 2022 hebben gemeenten een rol in de begeleiding van statushouders. Dit is belangrijk omdat op deze manier statushouders vlot de Nederlandse taal leren. En daardoor goed en zo snel mogelijk mee kunnen doen in Nederland. We hebben geen gedeeld verleden met statushouders maar wel een gemeenschappelijke toekomst. 

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

  • Bouwen van (tijdelijke) azc’s mits in verhouding tot het aantal inwoners van een dorp of stad, en in goed overleg met omwonenden;
  • Inzetten op maatwerk begeleiding voor statushouders;
  • Begeleiding moet leiden tot een succesvol toekomstperspectief.

We hebben een gemeenschappelijke toekomst

Zie ook:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.