Luisteren naar ú!

Het CDA wil inwoners van Súdwest-Fryslân zo veel mogelijk betrekken bij het opstellen van plannen en zo laten meedenken over de directe leefomgeving. Daarbij willen we nadrukkelijke aandacht voor de inwoner in de gemeente die zich minder laat horen. Dit moet op een laagdrempelige wijze, zoals bij een inloopspreekuur. Bij het opstellen van plannen moet de gemeente zich altijd afvragen waar en op welke wijze zij haar inwoners hierbij kan betrekken.

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

  • Organiseren van burgertop, eens per vier jaar;
  • Inwoners bij laagdrempelige (digitale) bijeenkomsten mee laten praten en denken;
  • Organiseren van inloopspreekuren, in de verschillende kernen/wijken.

Zie ook:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.