Súdwest-Fryslân bruist van de culturele activiteiten! Kunst en cultuur zijn belangrijke bouwstenen voor een prettige en plezierige samenleving. Het CDA Súdwest-Fryslân vindt het belangrijk dat alle inwoners in de gemeente zich kunnen ontwikkelen en kunnen ontspannen door muziek, toneel, dans, een bezoek aan een museum of andere culturele uiting. Een toekomstbestendig cultuurbeleid is van belang om te kunnen blijven genieten van het kostbare culturele leven in onze gemeente.

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

  • Laagdrempelige voorzieningen voor beoefening van (amateur)kunst voor onze inwoners;
  • Financieel ondersteunen van kunst en cultuur;
  • Bevorderen van samenwerking tussen de verschillende culturele instellingen.

Kunst en cultuur voor een prettige en plezierige samenleving

Zie ook:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.