Cultuur

Onze gemeente heeft veel verenigingen en groepen die actief zijn op cultureel gebied. Veel dorpen hebben hun eigen muziekvereniging, toneelvereniging, et cetera. En telkens blijkt weer hoe belangrijk dat is. Ook onze zes steden bieden ons en onze toeristen veel: prachtige panden met mooie gevels, waar de geschiedenis vanaf te lezen is.

Theater Sneek is verankerd in de regio en voldoet aan een behoefte. Samen met de dorpshuizen blijkt telkens weer hoe belangrijk muziek, cultuur, theater en toneel zijn. Dit geldt ook voor onze musea en bibliotheken. De financiële speelruimte wordt minder en het aantal vrijwilligers en soms het aantal bezoekers- lopen terug. Toch blijven het erg belangrijke voorzieningen.

CDA Súdwest-Fryslân wil:

  • Samenwerken met de kunst- en cultuurgeledingen en gezamenlijk de koers voor de komende jaren bepalen.
  • Dat er voldoende accommodaties zijn waar de verenigingen hun hobby’s en activiteiten kunnen uitoefenen.
  • Altijd aandacht voor de Friese taal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.