Leren, werken en onderwijs

Goed onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarom moeten we als gemeente zorgen voor goede onderwijshuisvesting. Het CDA wil samenwerking tussen scholen en andere maatschappelijke organisaties zoals kinderopvang, jeugdzorg en sportverenigingen stimuleren. Voor een goede toekomst willen we jongeren vroegtijdig kennis laten maken met de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Belangrijk is dat iedereen gelijke mogelijkheden en kansen heeft en krijgt.

Inwoners voor wie mogelijkheden niet altijd vanzelfsprekend waren en dit anders willen voor zichzelf, moeten kunnen deelnemen aan de samenleving en de arbeidsmarkt.

Hiervoor wil het CDA vakopleidingen richting kansrijke beroepen meer stimuleren en de samenwerking met werkgevers, Fryslân Werkt en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs versterken.

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

  • Goede onderwijshuisvesting en optimale gebouwen;
  • Gelijke mogelijkheden en kansen voor iedereen;
  • Samenwerking stimuleren tussen onderwijs en maatschappelijke organisaties;
  • Voldoende stageplekken creëren in gemeentelijke organisatie.

zie ook:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.