Het midden- en kleinbedrijf is de motor van de lokale economie en het cement van onze samenleving. Zij zorgen voor 70% van de werkgelegenheid. We willen ondernemers stimuleren en de ruimte bieden om hun bedrijven te laten groeien. Samen met ondernemers meedenken in kansen is van groot belang. Door groei ontstaat er meer werkgelegenheid zodat meer werkzoekenden een plek kunnen vinden op de arbeidsmarkt.

Banen verdwijnen in de ene sector terwijl er in andere sectoren sprake is van een steeds verder oplopend personeelstekort. Het is belangrijk dat er richting werkzoekenden vol ingezet wordt op omscholing naar andere, kansrijke beroepen. Daarin moet zoveel mogelijk samengewerkt worden met bestaande of succesvolle initiatieven  naar werk. Het nieuwe werkleerbedrijf kan daarbij gaan fungeren als springplank voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of arbeidsbeperking. Belangrijk daarbij is dat werken daadwerkelijk loont.

CDA Súdwest-Fryslân staat voor: 

  • Ondernemerschap stimuleren en ruimte bieden;
  • Inzetten op omscholing naar kansrijke beroepen;
  • Ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen bij voldoende concrete behoefte;
  • Herstructurering van bestaande bedrijventerreinen;
  • Gemeentelijke organisatie zoveel als mogelijk lokaal laten inkopen;
  • Werken moet lonend zijn.

Ondernemers Onmisbaar

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.